Βασίλειος Σταμπουλὴς

Σὰν σήμερα, 16 Αὐγούστου τοῦ 1974, πέφτει γιὰ τὴν πατρίδα ὁ ἥρως Λοχαγὸς Βασίλειος Σταμπουλής.

Ἀναρωτιέμαι πόσα χρόνια, ἀλλὰ καὶ ἐὰν κάποτε, ἡ στρατιωτικὴ ἡγεσία ἐσκέφθη νὰ πάῃ στὴν Κασσάνδρεια Χαλκιδικῆς, στὴν γενέτειρά του, στὴν πλατεία, γιὰ τὸν ἐτιμήσῃ.

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

Υ.Γ. Ὁ ἀείμνηστος κύριος Ταξίαρχος Παναγιώτης Σταυρουλόπουλος ἔλεγε πάντα: «Λεβέντης αὐτὸ τὸ παιδι´ Τρεῖς ἡμέρες πολεμοῦσε στὸ πλάι μου καὶ νά χαθῇ τόσο ἄδικα καί τήν τελευταία στιγμή;»

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply