Βασίλειος Σταμπουλὴς

Σὰν σήμερα, 16 Αὐγούστου τοῦ 1974, πέφτει γιὰ τὴν πατρίδα ὁ ἥρως Λοχαγὸς Βασίλειος Σταμπουλής.

Ἀναρωτιέμαι πόσα χρόνια, ἀλλὰ καὶ ἐὰν κάποτε, ἡ στρατιωτικὴ ἡγεσία ἐσκέφθη νὰ πάῃ στὴν Κασσάνδρεια Χαλκιδικῆς, στὴν γενέτειρά του, στὴν πλατεία, γιὰ τὸν ἐτιμήσῃ.

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

Υ.Γ. Ὁ ἀείμνηστος κύριος Ταξίαρχος Παναγιώτης Σταυρουλόπουλος ἔλεγε πάντα: «Λεβέντης αὐτὸ τὸ παιδι´ Τρεῖς ἡμέρες πολεμοῦσε στὸ πλάι μου καὶ νά χαθῇ τόσο ἄδικα καί τήν τελευταία στιγμή;»

(Visited 84 times, 1 visits today)
Leave a Reply