Φωτιὲς διόλου τυχαῖες

Ἔτσι βάζουν πλέον τὶ φωτιές…

Τοποθετοῦν μπουκάλα φυσικοῦ ἀερίου καὶ δίπλα καθρέπτες, ἢ ἀκόμη καὶ φανάρια αὐτοκινήτων, τὰ ὁποῖα λειτουργοῦν ὡς κάτοπτρα, συγκεντρώνοντας καὶ κατευθύνοντας τὸ φῶς τοῦ Ἠλίου.

Αὐτὰ εὑρέθησαν στὸν Κάλαμο, ὅπως βλέπετε καὶ στὴν φωτογραφία, ποὺ τράβηξε κάτοικος τῆς περιοχῆς..

Μετὰ καὶ ἀπὸ αὐτό, ἂς μὴν ἔχουμε τὴν ὁποιανδήποτε ἀμφιβολία γιὰ τὸ ἐὰν πίσω ἀπὸ τοὺς ἐμπρησμοὺς εὑρίσκονται ὀργανωμένες μυστικὲς ὑπηρεσίες.

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 116 times, 1 visits today)
Leave a Reply