Διαχρονικές, συνειδητὲς καὶ …δημοκρατικὲς προδοσίες

Ἠ προδοσία δὲν ἔχει χρῶμα…
Ἡ προδοσία δὲν ἔχει κόμμα…

Ἀπλᾶ κάποιοι ἔχουν ἐθιστῆ στὸ νὰ προδίδουν διαχρονικά…

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Διαχρονικές, συνειδητὲς καὶ …δημοκρατικὲς προδοσίες

Leave a Reply