Χαοτικὲς …«τρῦπες» δημοσίων ἐσόδων!!!

«Τρύπα» ὕψους 682 ἑκατομμυρίων εὐρῶ στὰ ἔσοδα τοῦ προϋπολογισμοῦ στὸ ἑπτάμηνον τοῦ 2017, διαπιστώνει ἡ κυβέρνησις.

Στὴν πραγματικότητα ἕνας στοὺς τρεῖς φορολογουμένους ἀδυνατεῖ νὰ πληρώσῃ τὴν πρώτη δόση τοῦ φόρου εἰσοδήματος!

Αὐτὰ εἶναι τὰ ἄμεσα πλέον ἀποτελέσματα τῆς ὑπερφορολογήσεως, ποὺ ἠλιθιωδῶς ἐπέβαλαν στὸν λαό!

Καὶ ποῦ νὰ δοῦν ὅμως τὴν ἐπομένη «τρύπα», ποὺ θὰ προκύψῃ μετὰ τὴν ἰσοπέδωση τῶν συντάξεων καὶ τὴν μείωση τοῦ ἀφορολογήτου ὁρίου ποὺ τώρα προωθοῦν.
Μία μαύρη τρύπα, ποὺ θὰ τοὺς καταπιῇ καὶ θὰ τοὺς ἐξαϋλώσῃ ὁλριστικῶς!!!

Θεοφανάκης Στέφανος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply