Ὑποψήφιοι …φοροσωτῆρες!!!

Τί νά γίνεται ἄραγε αὐτό τό παιδί ὁ Θεοχάρης;
Θυμᾶστε, αὐτὸς ποὺ κάποτε τρομοκρατοῦσε τὶς γιαγιάδες γιὰ νὰ πληρώνουν τοὺς φόρους τὰ ἐγγόνια τους καὶ μετὰ ἔφτιαξε κόμμα, ἀπ’ ὅπου τὸν ἔδιωξαν οἱ δικοί του;; 
Πολλὲς φορὲς τὰ βράδια τὸν σκέπτομαι.

Βασικὰ τὸν θυμήθηκα γιατὶ διάβασα διαγωνίως ἕνα ἄρθρο κάποιου ἅλλου εἰδικοῦ στὰ φορολογικά, ποὺ κάποτε εἶχε μεγάλη θέση στὴν δημόσια διοίκηση. Κάποιου Σπινέλλη, ὁ ὁποῖος, χονδρικά, λέει: ὅταν μπαίνει ἕνας πελάτης σὲ μαγαζί, νὰ δίδῃ τὴν κάρτα του γιὰ προέγκριση, ὅπως κάνουν στὰ ξενοδοχεῖα, ὥστε ἡ ἐφορεία νὰ ξέρῃ ἀμέσως ποιὸς εἶναι καὶ μετὰ νὰ πληρώνῃ ἀπ’ εὐθείας στὸ τερματικὸ χωρὶς ἀπόδειξη. Ἔτσι, μᾶς λέει ὁ τύπος αὐτός, θὰ καταργήσουμε τὶς ταμειακὲς μηχανὲς καὶ οἱ μαγαζάτορες θὰ γλυτώσουν τὸ κόστος συντηρήσεως.

Λοιπόν, αὐτὸν νὰ μὴν τὸν χάσουμε. Πρέπει ἐπειγόντως νὰ τοῦ βρεῖτε, ἐσεῖς οἱ κομματικοὶ ἐδῶ γύρω, μίαν θέση σὲ ἕνα ἐπικρατείας. Εἶναι κρίμα ἡ χώρα νὰ στερεῖται τέτοια μυαλά.

Κίσσας Χρῆστος

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply