Φοιτητικὸ πελατειακὸ σύστημα

Εἶναι δυνατόν φοιτητές σέ Πανεπιστήμιο στήν Ἑλλάδα νά ζητοῦν νά μήν κοποῦν ὅσοι πιάστηκαν νά ἀντιγράφουν;

Τραγικὸ καὶ ντροπή…

Τὸ σύστημα στὰ ἑλληνικὰ πανεπιστήμια εἶναι σωστότερο, διότι δίδει δικαίωμα στὸν καθηγητὴ νὰ κόψῃ χωρὶς πολλά-πολλά.

Στὴν Ἀγγλία, ὅπου στὴν ἀρχὴ παρέπεμπα κάθε χρόνο 2-6 φοιτητὲς γιὰ ἀντιγραφὲς (ὄχι τοὺς ἐρασιτέχνες, ἀλλὰ τοὺς θρασεῖς), εἶναι ἐξαιρετικὰ χρονοβόρο. Ἔτρωγα περίπου μισὴ ἡμέρα μὲ τὴν κάθε περίπτωση. Οὐσιαστικὰ τὸ ἐκπαιδευτικὸ σύστημα στὴν Ἀγγλία ἔχει γίνῃ πελατειακὸ καὶ δουλεύει ὑπὲρ τῆς ἀντιγραφῆς σὲ βάθος χρόνου. Οἱ περισσότεροι καθηγητὲς εἴτε δὲν «πιάνουν» ἀντιγραφές, ἢ δὲν ἀσχολοῦνται, διότι εἶναι πολὺ χρονοβόρος καὶ ἀμφιβόλου ἀποτελεσματικότητος διαδικασία. Γιὰ νὰ ξεμπερδεύω γρήγορα, πλέον, ἄλλαξα τὴν μέθοδο. Ἀντὶ νὰ τοὺς παραπέμπω, ἁπλᾶ μειώνω τὸν βαθμὸ καὶ καθαρίζω ἔτσι… ἀθόρυβα..

Βέργος Κωνσταντῖνος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply