Ψωνίζουμε αὐστηρῶς ἑλληνικὰ προϊόντα

Τὸ «520» στὸ Barcode δὲν σημαίνει ἀπαραιτήτως ὅτι εἶναι κι ἑλληνικὸ τὸ προϊόν.
Σημαίνει μόνον πὼς ἡ τυποποίησίς του ἔγινε στὴν Ἑλλάδα.

Δῆλαδή… Πῆρε κάποιο «νόμιμο λαμόγιο» πατάτες Τουρκίας σὲ ποσότητες, τὶς ἔβαλε σὲ δικτάκια τῶν τριῶν ἢ πέντε κιλῶν καὶ στὴν συσκευασία ἀναγράφεται τὸ barcode ποὺ δεικνύει προέλευση ἑλληνική.

Ἀπὸ τὴν ἄλλην πλευρᾶ μία ξένη ἑταιρεία (δηλαδὴ ξένων συμφερόντων, ἀπὸ τὶς πάρα πολλὲς ποὺ ὑφίστανται) παράγει κάτι στὴν Ἑλλάδα.
Τὸ barcode πάλι εἶναι «520».
Ὅμως τὸ «μαροῦλι» πηγαίνει στὴν ἕδρα αὐτῆς τῆς ἑταιρείας. Κοινῶς στὴν Ἐσπερία…

Λοιπόν…
Καλὸ εἶναι νὰ ψωνίζουμε προϊόντα ἑλληνικὰ ἀπὸ ἑταιρεῖες ἑλληνικῶν συμφερόντων. Παραδείγματος χάριν μπῦρες Βεργίνα, μακαρόνια Κύκιζα (ΣΤΕΛΛΑ, ΜΕΛΙΣΣΑ κλπ). Τότε, τοὐλάχιστον, νὰ ψωνίζουμε προϊόντα ἑλληνικῆς παραγωγῆς, δηλαδὴ ἀπὸ αὐτὰ ποὺ παράγονται στὴν Ἑλλάδα.

Γιὰ νὰ ξέρετε ποιὰ ἀκριβῶς προϊόντα εἶναι ἀμιγῶς ἑλληνικὰ μπεῖτε σὲ αὐτὴν τὴν σελίδα ἐδῶ.

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

(Visited 175 times, 1 visits today)
Leave a Reply