Γάλλοι πατριῶτες

Ὁ Α/ΓΕΕΘΑ τῆς Γαλλίας, Στρατηγὸς Πιὲρ Ντὲ Βιλιέ, παρῃτήθη…

Ἀκοῦστε λοιπὸν πῶς φέρονται οἱ Πατριῶτες στρατιωτικοί…:

Ὁ στρατηγὸς Ντὲ Βιλιὲ ἐξηγεῖ στὴν ἀνακοίνωση τῆς παραιτήσεώς του ὅτι θεωρεῖ πὼς «δὲν εἶναι πλέον εἰς θέσιν νὰ διασφαλίσῃ τὴν διατήρηση τοῦ μοντέλου τοῦ στρατοῦ, στὸ ὁποῖο πιστεύει ὡς ἐγγύηση γιὰ τὴν προστασία τῆς Γαλλίας καὶ τῶν Γάλλων, σήμερα καὶ αὔριο, ἐνᾦ ὑποστηρίζει τὶς φιλοδοξίες τῆς χώρας μας» καὶ πὼς «ἀνέλαβε τὶς εὐθύνες του», ὑποβάλλοντας τὴν παραίτησή του στὸν πρόεδρο, ὁ ὁποῖος πρόσφατα ἐπέπληξε τὸν Στρατηγὸ γιὰ τὶς ἐπικρίσεις του, σχετικὰ μὲ τὸν ἀμυντικὸ προϋπολογισμό.

Ἐδῶ ὅμως ἔκαναν τὸν στρατὸ …Φιλιππινέζες τῶν μεταναστῶν καὶ ἔχει ἱδρώσει κάποιου τὸ αὐτί…!!!

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply