Δέν ἦσαν τελικῶς Σύριοι πρόσφυγες οἱ ἐντός Γερμανίας …refugees;

Κατὰ 50% τοὐλάχιστον αὐξήθηκαν οἱ βιασμοὶ γυναικῶν στὴν Βαυαρία τὸν προηγούμενο χρόνο, ἀνεκοίνωσε ἡ ἀστυνομία. Τὸ ὑπουργεῖο ἐσωτερικῶν δὲν μπορεῖ νὰ ἐπιβεβαιώσῃ ἐὰν ἡ αὔξησις ὀφείλεται σὲ δράση μεταναστῶν ἢ πρόκειται γιὰ πράξεις ἐντοπίων (sic).

Καὶ ἐπειδὴ αὐτὰ τὰ στατιστικὰ νούμερα δὲν ἀλλάζουν ἔτσι ἁπλᾶ ἀπὸ χρονιὰ σὲ χρονιὰ (ἐκτὸς κι ἐὰν ἔγιναν μαζικοὶ ψεκασμοὶ τεστοστερόνης καὶ δὲν τὸ μάθαμε) τὸ ὑπουργεῖο ἐσωτερικῶν ὁμολόγησε κραυγαλέα τὴν ἀλήθεια. Ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν δῆθεν δυστυχισμένων προσφύγων δὲν ἦταν οἰκογένειες ἀπὸ τὴν Συρία, ὅπως ἔλεγαν στοὺς χαζοχαρούμενους φιλανθρώπους τὰ κατευθυνόμενα ΜΜΕ σὲ ὅλον τὸν κόσμο, ἀλλὰ μόνοι νέοι ἄνδρες ἀπὸ ὅλον τὸν κόσμο, ἀπὸ 15 ἕως 25 ἐτῶν, χωρὶς γυναικεία συνοδεία, ποὺ βλέποντας τὶς εἰκόνες ἀπό τις ὑποδοχὲς στοὺς σταθμοὺς στὰ Smartphones τους ξεσηκώθηκαν καὶ ἦλθαν γιὰ διακοπὲς στὴν Γερμανία, μὲ ὅλα τὰ ἔξοδα πληρωμένα.

Προοπτικές; Βλέπουμε. Στὸ κάτω κάτω εἴπαμε, ὅλα τζάμπα εἶναι.

Ἕρμιππος Ἑρμιππίου

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply