Ὥρα ἀπελευθερώσεως τῆς Καταλωνίας;

Στὴν Καταλωνία, ὡς γνωστόν, τὶς τελευταῖες ἑβδομάδες γίνεται τῆς ἀπολύτου ἀναταραχῆς.
Οἱ Καταλανοί, ὀρθῶς ἢ λάθος, ἀναζητοῦν τὴν ἀνεξαρτησία τους ἀπὸ τὴν Ἰσπανία.
Θὰ μπορούσαμε ἐμεῖς, ἀλλὰ καὶ πολλοὶ ἄλλοι, καθαρῶς συναισθηματικῶς, νὰ συνταχθοῦμε μαζύ τους, νὰ ὑποστηρίξουμε τοὺς ἀγῶνες τους καὶ νὰ χαροῦμε μὲ τὸ ἐὰν τελικῶς θὰ ἐπιτύχουν αὐτὸ ποὺ ἐπιδιώκουν.
Θὰ μπορούσαμε, ἀλλὰ δὲν θὰ τὸ κάνουμε, διότι…:

Ἰσπανίας διάλυσις πρὸ τῶν πυλῶν

…ὅλο αὐτὸ τὸ σκηνικὸ δὲν προσβλέπει στὴν ἀναξαρτησία τῶν Καταλανῶν ἀπὸ τὴν Ἰσπανία, ἀλλὰ στὸ νὰ προσδεθοῦν ὁριστικῶς κι ἀμετακλήτως οἱ Καταλανοὶ στὸ ἇρμα τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης, ποὺ στὴν πραγματικότητα εἶναι τὸ ἇρμα τῆς Μεγάλης Γερμανίας ἤ, γιὰ νὰ τὸ ποῦμε ὀρθότερα, τὸ ἇρμα τῆς πάλαι ποτὲ κραταιᾶς Αὐτοκρατορίας τῶν Ἀψβούργων.

Τί εἴπατε; Δέν συμβαίνουν αὐτά;
Σωστά… Δὲν συμβαίνουν… Συνέβησαν ἤδη.
Ἡ Καταλωνία ζητᾶ νὰ διασπασθῇ ἀπὸ τὴν Ἰσπανία γιὰ νὰ παραμείνῃ εἰς τὴν Ἡνωμένην Εὐρωπην…
…κάτι ποὺ σημαίνει πὼς ἀφ΄ ἑνὸς συντόμως ἡ Ἰσπανία (κι ὄχι μόνον) θὰ διαφύγῃ τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης, ἀλλὰ ἡ Καταλονία εἶναι ἀναγκαῖος χῶρος γιὰ τὸν σκληρό της πυρῆνα.
Ἄρα;;;

Φιλονόη

Δημοψήφισμα Καταλωνίας κι ἄλλες …βαρβαρότητες!!!

Θὰ δοῦμε πολλοὺς …«ἐμφυλίους» ἀκόμη!!!

Βαρκελώνη ἐκτός Ἰσπανίας;

Ἡ διάλυσις τῶν εὐρωπαϊκῶν κρατῶν εἶναι δεδομένη.

Ὁδηγούμαστε σέ κομμάτιασμα τῶν Εὐρωπαϊκῶν χωρῶν;

Τὸ ἐπόμενον στάδιον λέγεται Μικροκρατίδια!!!

Ἀλλοῦ τὰ δημοψηφίσματα ἀνοίγουν …σπίτια κι ἀλλοῦ τὰ κλείνουν!!!

(Visited 207 times, 1 visits today)
Leave a Reply