Βαρκελώνη ἐκτός Ἰσπανίας;

Εἶναι πραγματικὰ ἐντυπωσιακὴ ἡ ἐπιμονὴ τῶν κατοίκων τῆς Βαρκελώνης γιὰ ἀνεξαρτησία!
Ὅσες φορὲς ἔτυχε νὰ μιλήσω μὲ Καταλανούς, πάντα φροντίζουν νὰ τονίσουν πὼς αὐτοὶ δὲν εἶναι Ἰσπανοί!

Πάθος καὶ ἐπιθυμία ἡ ἀπόσχιση ἀπὸ τὴν «κακιὰ μαμά», ποὺ τοὺς «καταπιέζει», σύμφωνα μὲ τὰ λεγόμενά τους.
Ἡ Καταλωνία, ποὺ ἀριθμεῖ 7,5 ἑκατομμύρια κατοίκους, ἔχει τὴν δική της διάλεκτο, κουλτούρα καὶ βεβαίως, πολὺ πλοῦτο,τὸν ὁποῖον ἀρνεῖται πλέον νὰ μοιρασθῇ!

Οἱ ὑποστηρικτὲς τῆς ἀνεξαρτησίας ξεπερνοῦν τὸ 48%, ἔναντι 42% ποὺ εἶναι κατά. Ἐνῶ στὰ περισσότερα μπαλκόνια εἶναι κρεμασμένη ἡ σημαία τῆς ἀνεξαρτησίας, ὅπως βλέπετε στὶς φωτογραφίες.

Ἄποψίς μου πὼς τὸ θέμα αὐτὸ θὰ ἀπασχολήση σύντομα ὁλόκληρη τὴν Εὐρώπη.

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 142 times, 1 visits today)
Leave a Reply