Ἰσπανίας διάλυσις πρὸ τῶν πυλῶν

Ἡ «Ἡνωμένη Εὐρώπη τῶν λαῶν» τὸ ἐπέτυχε κι αὐτό!!!

Ἡ Καταλωνία ἑτοιμάζεται γιὰ τὴν διεξαγωγὴ δημοψηφίσματος ἀνεξαρτησίας στὶς 1 Ὀκτωβρίου.
Ζητᾶ νὰ γίνῃ ἕνα ἀνεξάρτητο κράτος στοὺς κόλπους τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως.

Ἦταν κάτι ποὺ σιγο-ἔβραζε γιὰ χρόνια, ἀλλὰ δὲν εἶναι τυχαῖο ποὺ φούσκωσε τώρα.
Ἡ μιζέρια τοῦ Νότου, ποὺ δὲν ὑπῆρχε στὴν πρὸ εὐρῶ ἐποχή, ὄξυνε τὶς ἀντιπαραθέσεις.

Γιὰ ὅσους ξέρουν λίγο τοὺς Καταλανούς, θὰ γνωρίζουν ὅτι μισοῦν νὰ ἀποκαλῶται Ἰσπανοὶ καὶ δὲν θὰ δοῦν ἐκεῖ πλὴν τῆς σημαίας πλὴν τῆς σημαίας τῆς Καταλωνίας καὶ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, ἀλλὰ οὔτε μία ἀνηρτημένη Ἰσπανικὴ σημαία.

Τὸ ἀποτέλεσμα θὰ εἶναι ὑπὲρ τῆς ἀνεξαρτησίας τους.

Θὰ τοὺς πολεμήσουν λυσσαλέα.

Τὶ θὰ ἐπιτύχουν ὅμως, ἀπομένει νὰ τὸ δοῦμε…

Πάντα Κατερίνα

(Visited 106 times, 1 visits today)
Leave a Reply