Χρήσιμοι καί σκόπιμοι ἐμπρησμοί;

Καίγεται καὶ πάλι ἡ Ἑλλάς!!!

Σειρὰ ἐμπρησμὼν σὲ ὅλη τὴν χώρα, ποὺ παραπέμπουν σὲ σενάρια σκοπίμων ἐμπρησμῶν, σύμφωνα καὶ μὲ τὸ Ὑπουργεῖο Προστασίας τοῦ Πολίτου.

Αὐτοί, ποὺ βάζουν τὶς φωτιές, ξέρουν πολὺ καλὰ τὸ τὶ ἐπιδιώκουν μὲ τὴν πρόκληση ζημιῶν.
Στόχος τους σαφὴς τὸ ἠθικὸ καὶ ἡ ψυχολογικὴ ἀποδυνάμωσις τῆς κοινωνίας.
Στόχος τους καὶ τὸ γόητρο, ἀλλὰ καὶ ἡ ὁποιαδήποτε ἀξιοπιστία τῶν κρατικῶν θεσμῶν καὶ τῆς ἡγεσίας.

Ὅμως… ἐπὶ πλέον…
Κάποιοι ζηλεύουν πολὺ τὴν τεράστια αὔξηση τοῦ τουριστικοῦ ῥεύματος πρὸς τὴν χώρα μας.

Οἱ μνῆμες ἀπὸ τὰ γεγονότα τοῦ καλοκαιριοῦ τοῦ 2007 εἶναι ἀκόμη νωπές.
Ὅπως ἐπίσης νωπὰ εἶναι τὰ ὅσα ἐπηκολούθησαν.

Ἂς ἔχουμε τὸν νοῦ μας!!!

Θεοφανάκης Στέφανος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply