Φαινόμενα …πυρκαϊᾶς!!!

Ἔκλαψαν, ἔσκουξαν, ἀπείλησαν…
Χάνουν τὶς καρέκλες τους λέμε καὶ τρομάζουν…
Χάνουν τὴν μάσα τους… αὐτὴν ποὺ θεωροῦσαν ὡς κάτι ἀδιαπραγμάτευον, ἐφ΄ ὅσον πράγματι ἦσαν οἱ πλέον πρόθυμοι στατεσσεράκηδες ἀπὸ ἐποχῆς μεταπολιτεύσεως ἀκόμη…

ἀπὸ τὸν φίλο Ά.Ἑ.

Ἀλλὰ ἡ ὥρα τῆς ἀποχωρήσεώς τους ἔφθασε…
Κι ἔτσι, ὅπως τὸ 2007 μὲ το φαινόμενον Καραμανλῆ, ποὺ ἔφταιγαν (κατὰ κάθε μουσιοῦ ντὲ μπαξεβανῆ) οἱ μ@λάκες κι ὄχι ὁ …στρατηγὸς ἄνεμος…

…οἱ ἀνίκανοι…:

…ἀλλὰ οὐδέποτε τὰ μισθοφορικὰ στρατεύματα τῶν πρακτόρων, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν δημοσιοκάφρων:

Στὸν κόσμο τῶν δημοσιοκάφρων τὰ πραγματικὰ ἐγκλήματα …δὲν ὑπάρχουν!!!

…φθάσαμε στὸ 2017, ὅπου τὸ …ὄνειρο τελειώνει γιὰ τὴν πρώτη καὶ δευτέρα φορὰ ἀριστερά, ἐφ΄ ὅσον ἐπέτυχαν νὰ «νομοθετήσουν» ὅλα αὐτὰ ποὺ κάθε ἄλλο ἀπόκομμα θὰ ἀδυνατοῦσε…

Ὥρα ἀναχωρήσεως τῶν σημερινῶν ἀνθελλήνων, γιὰ νὰ λάβουν τὴν σκυτάλη νέα …«κόλπα»…!!!

Στὸ μεταξύ, μιᾶς καὶ συζητᾶμε γιὰ πυρκαϊές, καλὸ εἶναι νὰ μελετήσουμε προσεκτικὰ κι αὐτό:

Τὸ πρῶτο σπίρτο τὸ ἄναψες ἐσύ «Ἕλληνα»!

…γιὰ νὰ συνειδητοποιήσουμε, ἀκόμη μίαν φορά, πόσο «ἀλληλοδιαπλεκόμενα» εἶναι κάποια συμφέροντα, πολιτικὲς καὶ μεθοδεύσεις.
Τὰ ἴδια φυσικὰ πρόσωπα, ποὺ …«καίγονται» γιὰ τὸ περιβάλλον, φορτώνοντάς μας μὲ κάθε εἴδους παπαριὰ (βλέπε ἀνεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά, πρασιναλογίστικες ἀναπτύξεις καὶ λοιπὲς παπαρολογίες…), εἶναι κι αὐτὰ ποὺ καλοπληρώνουν τὰ πρακτόρια τους, γιὰ νὰ ἀνεβοκατεβάζουν κυβερνήσεις, γιὰ νὰ δημιουργοῦν «πορτοκαλὶ ἐπαναστάσεις» ἤ, ἀκόμη, γιὰ νὰ σφάζουν ἀμάχους σὲ κάθε πλευρὰ τοῦ πλανήτου.

Ἐννοεῖται πὼς τὸ θέμα τῶν δασῶν, τῶν βιοτόπων, τοῦ πλανήτου γενικότερα, ἀπὸ πλευρᾶς προστασίας καὶ μόνον, οὐδόλως τοὺς ἀπασχολεῖ. Τὸ μόνον ποὺ ἀπασχολεῖ ὅλα αὐτὰ τὰ σαπρόφυτα εἶναι τὰ προσχήματα καὶ ἡ προπαγάνδα, ποὺ θὰ χρησιμοποιεῖται διαρκῶς γιὰ νὰ διατηρῶνται ἅπαντες ἐν ὑπνώσει κι ἐν καταστολῇ.
Ἐννοεῖται πὼς παραλλήλως πολλὰ …τινὰ («συμπτώσεις», ἀγωγοί, πυρασφάλειες, ἐπιχειρηματικὲς …«ἐπενδύσεις», αὐθαιρεσίες, ἀκόμη καὶ …εἰσβολές!!!) συμβαίνουν παράλληλα.
Κι ἐννοεῖται πὼς οὐδεὶς πραγματικὸς ἔνοχος θὰ στοχοποιηθῇ…

Καλή μας τύχη.
Θὰ τὴν χρειασθοῦμε.

Φιλονόη

(Visited 98 times, 1 visits today)
Leave a Reply