Δράσεις, τρομοκρατικῆς ὑφῆς, στὴν Ὁλλανδία ἀπὸ τὸ Ἰσλαμικὸ Κράτος

«Ἕνα τρομοκρατικὸ κτύπημα σὲ μία πολὺ μεγάλη ἐκδήλωση στὴν Ὁλλανδία, ὅπου θὰ προκαλοῦσαν πολλὰ θύματα» ἦταν ὁ στόχος τους.

Συνέχεια

Θεωρίες συνωμοσίας καὶ …τζαμπατζῆδες!!!

Μετὰ τὶς φονικὲς πυρκαϊὲς στὴν Ἀνατολικὴ καὶ στὴν Δυτικὴ Ἀττική, τοὺς νεκρούς, τοὺς ἀγνοουμένους καὶ τὴν ὁλοσχερὴ καταστροφὴ περιβάλλοντος καὶ περιουσιῶν, σειρὰ ἔχουν τώρα νὰ πάρουν τὰ διάφορα παπαγαλάκια καὶ νὰ μᾶς ἀπασχολοῦν μὲ ὅ,τι πιὸ ἄσχετον, πρὸ κειμένου νὰ μὴν ἀντιληφθοῦμε ἕνα νέο ἔγκλημα ποὺ πολὺ πιθανὸν (κατὰ τὴν παγίαν τακτικὴ τοῦ Ἑλλαδοκαφριστᾶν) ἑτοιμάζεται νὰ διαπραχθῇ κατὰ (καὶ αὐτῶν) τῶν πληγέντων (γιὰ ἀκόμη μίαν φορά, βεβαίως βεβαίως!!!).
(Διὰ τοῦ λόγου τὸ ἀληθὲς ἀναζητοῦμε πληροφορίες ἀναφορικῶς μὲ τὸ πότε –κι ἐάν– ἔφθασαν τὰ ὅσα χρήματα κατὰ καιροὺς εἶχαν συγκεντρωθῆ ἀπὸ ὀργανισμούς, ἐκκλησίες, ἐπιχειρήσεις, σὲ αὐτοὺς γιὰ τοὺς ὁποίους προσεφέρθησαν ἀπὸ ὅλους ἐμᾶς. Δυστυχῶς θὰ διαπιστώσουμε ἔκπληκτοι πὼς ὅλα αὐτὰ τὰ ποσά, ἀπὸ κάθε λογῆς «φιλάνθρωπες» ὀργανώσεις, ἐξηφανίσθησαν κάπου στὴν διαδρομή, δίχως καταληκτικῶς νὰ ἀνακουφίσουν αὐτοὺς ποὺ τὰ χρειάζονταν!!!)
Τὶς τελευταῖες ἡμέρες λοιπὸν ἀκοῦμε πολὺ συχνὰ κάποιες περίεργες δηλώσεις γιὰ τηλεμαραθωνίους καὶ ἄλλα κόλπα.
Μακρυά τους (γιὰ ἀρχή…!!!)…
Συνέχεια

Φωτιές στήν Καλιφόρνια;

Δὲν ξέρω τὶ συμβαίνει.. Ἴσως νὰ ἔχω καταλάβῃ κάτι λάθος…
Ἴσως πάλι νὰ πρόκειται γιὰ …σκηνοθεσία ἀπὸ κάποιαν ταινία ἑνὸς ἀπὸ τοὺς ἀμέτρητους παρανοϊκοὺς τῆς ἐκεῖ περιοχῆς…
…πάντως αὐτὴ ἡ εἰκόνα, μὲ τὶς κατεστραμμένες κατοικίες, ἀλλὰ τὰ καταπράσινα δένδρα, δὲν ἐξηγεῖ καὶ τόσο σαφῶς (ἢ καὶ …λογικῶς ἐὰν θέλετε!!!) τὴν μεγάλη καταστροφὴ ποὺ ἐπῆλθε… Συνέχεια

Φαινόμενα …πυρκαϊᾶς!!!

Ἔκλαψαν, ἔσκουξαν, ἀπείλησαν…
Χάνουν τὶς καρέκλες τους λέμε καὶ τρομάζουν…
Χάνουν τὴν μάσα τους… αὐτὴν ποὺ θεωροῦσαν ὡς κάτι ἀδιαπραγμάτευον, ἐφ΄ ὅσον πράγματι ἦσαν οἱ πλέον πρόθυμοι στατεσσεράκηδες ἀπὸ ἐποχῆς μεταπολιτεύσεως ἀκόμη…

ἀπὸ τὸν φίλο Ά.Ἑ.

Συνέχεια

Ὅπλα γιὰ τὴν Ἑλλάδα, μέσῳ Ἀλβανίας.

Ἡ εἴδησις ἀπὸ τὸν Γιῶργο Ἐχέδωρο καὶ τὸ «Βαλκανικὸ Περικόπιον».
Ἡ ἀλβανικὴ ἀστυνομία συνέλαβε κάτι …λέλουδα, ποὺ διεκινοῦσαν στρατιωτικὸ ὁπλισμό.
Τὸ γιὰ ποῦ ἀκριβῶς προορίζετο ὁ ὁπλισμός, εἶναι τὸ ζητούμενον. Συνέχεια

Τὰ ἑρπετὰ ἀκόμη ὑπάρχουν!

 

Τὰ ἑρπετὰ ἀκόμη κυριαρχοῦν. Ἡ ἀπόδειξις μὲ ἀριθμού! νούμερα.

Συνέχεια