Φωτιές στήν Καλιφόρνια;

Δὲν ξέρω τὶ συμβαίνει.. Ἴσως νὰ ἔχω καταλάβῃ κάτι λάθος…
Ἴσως πάλι νὰ πρόκειται γιὰ …σκηνοθεσία ἀπὸ κάποιαν ταινία ἑνὸς ἀπὸ τοὺς ἀμέτρητους παρανοϊκοὺς τῆς ἐκεῖ περιοχῆς…
…πάντως αὐτὴ ἡ εἰκόνα, μὲ τὶς κατεστραμμένες κατοικίες, ἀλλὰ τὰ καταπράσινα δένδρα, δὲν ἐξηγεῖ καὶ τόσο σαφῶς (ἢ καὶ …λογικῶς ἐὰν θέλετε!!!) τὴν μεγάλη καταστροφὴ ποὺ ἐπῆλθε…

Οἰκίες σκόνη…
…ἀλλὰ παρὰ τὶς μεγάλες θερμοκρασίες τὰ δένδρα ὄρθια παρέμειναν!!!.

LOOK WHAT THEY ARE DOING.
THIS IS NOT A GAME, IT’S REAL AND NOTHING TO JOKE ABOUT OR CONTINUE TO DENY.

EVERYTHING IS GONE, DUST!
NO GRANITE COUNTERTOPS,
NO SINKS,
NO TUBS, JUST GONE!
BUT WAIT…THERE’S MORE!!
THE TREES ARE INTACT AND GREEN!!

JUST LIKE THE WORLD TRADE TWIN TOWERS..

TURNED TO DUST IN MID AIR…
NO FURNITURE
NO REFRIGERATORS
NO DOORS
NO GRANITE COUNTERTOPS
NO TOILETS
NO FILE CABINETS..

ALL DUST…

PEOPLE… PULL YOUR HEADS OUT OF YOUR ASSES..

Isn’t it amazing that the fire stopped before it crossed the street? Fires hot enough to melt glass, disintegrate appliances, toilets turned to dust dont produce enough heat to do that….Something was used on these homes!

There’s no break line made so explain how the entire neighborhood is burnt to a crisp but the grass and forest behind are untouched, the fire was at least 2500° in order to melt steel and glass , even if you don’t research this common sense tells you by looking at all the picture that this isn’t normal…

πηγὴ

Μπορεῖ μήπως  κάποιος νά μᾶς ἐξηγήσῃ τό πῶς συνέβη τό παραπάνω; Ἤ παραμένει στήν σφαίρα τοῦ μυστηρίου καί τῆς φαντασίας ἡ εἰκόνα τοῦ ἀποτελέσματος;

Φιλονόη

(Visited 200 times, 1 visits today)
Leave a Reply