Τὸ ἐπόμενον στάδιον λέγεται Μικροκρατίδια!!!

Τὸ μήνυμα μᾶς τὸ ἔχουν δόσει ἐδῶ καὶ χρόνια, μὲ τὴν διαφορὰ πὼς ἐμεῖς, εἰδικῶς ἐμεῖς, ἔχουμε …ξεχάσει τὶς ἐξαγγελίες τους.
Ἀρχῆς γενομένης ἀπὸ τὸ «καλῶς ὅρισμα» τοῦ Παπούλια, τὰ μηνύματα τὰ ἔχουμε πρὸ πολλοῦ λάβει.

Αὐτὸ ὅμως ἦταν ἡ ἀρχή.
Ἡ ἐπίσημος ἀνακοίνωσις τῶν ὅσων ἔπονται.
Ἀπὸ τότε ἔως σήμερα ἔχουν μεσολαβήσει πολλὰ γεγονότα κι ἀκόμη περισσότερα καθάρματα ἔχουν ἀναλάβει δράσεις, πρὸ κειμένου νὰ ὁδηγήσουν τὴν χώρα μας, ἀλλὰ καὶ ὅλα τὰ εὐρωπαϊκὰ κράτη, στὴν ἀπόλυτον διάλυσιν.
Κι ὅταν λέμε διάλυσις τῶν εὐρωπαϊκῶν κρατῶν ἐννοοῦμε διάλυσις. Ἀπόλυτος διάλυσις. Κομμάτιασμα αὐτῶν τῶν κρατῶν. Ἀποσύνθεσις… Τέλος τους!!!

Τὰ μηνύματα μᾶς τὰ ἔχουν δόσει.
Ἡ Καταλωνία, ἡ Σκωτία, ἡ Βόρειος Ἰταλία εἶναι μερικὰ ἀπὸ τὰ ἐπισήμως παραδεκτὰ (καὶ ἀνακοινώσημα) σχέδιά τους.

Ἡ διάλυσις τῶν εὐρωπαϊκῶν κρατῶν εἶναι δεδομένη.

Ὁδηγούμαστε σέ κομμάτιασμα τῶν Εὐρωπαϊκῶν χωρῶν;

Τὰ ἴδια ἀκριβῶς σχεδιάζουν καὶ γιὰ τὴν περιοχή μας.
Ἤδη τὸ κρατίδιον τῶν Σκοπίων ἦταν πρὸς «ἀποῤῥόφησιν» ἀλλὰ ἀνεβλήθη, γιὰ τὴν… ὥρα!!! Προφανῶς αὐτὴν τὴν στιγμή, ἀκόμη, ΔΕΝ ἐξυπηρετεῖ…
Τὴν Σερβία σὲ λίγο τὴν ἀποτελειώνουν, παραδίδοντας στοὺς Ἀλβανοὺς ΚΑΙ τὸ Κόσσοβον.
Τὴν Τουρκία ἐπίσης τὴν ἔχουν καλὰ προετοιμασμένη γιὰ τὰ …χειρότερα.
Κοῦρδοι ἀπὸ ἐδῶ, Ἀρμένιοι ἀπὸ ἐκεῖ καὶ ἐσωτερικῶς μία διαρκῶς αὐξανομένη …«δυσαρέσκεια» ἀπὸ κάποιους ποὺ ΔΕΝ ἤθελαν μίαν …πλατεία!!!

Μὰ κι ἐμεῖς δὲν θὰ μείνουμε ἐκτὸς τῶν λογαριασμῶν τους.
Τὸ σχέδιον «Καλλικράτης, ποὺ τόσο πολὺ συστηματικῶς ἐκμεταλλεύονται τὰ σωῤῥοπαθιασμένα, εἶναι ἁπλῶς ἐκεῖνος ὁ μηχανισμὸς ἀποδιαλύσεως τοῦ κράτους Ἑλλάς, μὲ τὸν τρόπο ποὺ τὸν γνωρίζαμε ἔως τώρα.

Ἑλλήνων συνέλευσις ἤ Ἑλλήνων διαίρεσις;

Οἱ Δῆμοι μας ΓΛΥΤΩΣΑΝ άπὸ τὴν …«σωτηρία» τοῦ Σῶῤῥα!!!

Μὰ τὸ χειρότερον ὅλων εἶναι πὼς ἤδη ξεκίνησε αὐτὸ τὸ κομμάτιασμα.

Τσέχος πολιτικὸς πῆγε, τσαμπουκαλίδικα, στὰ σύνορα Κροατίας-Σερβίας καὶ δημιούργησε μικροκρατίδιον, τὸ ὁποῖον ὑποστηρίζει ὁ …Soros!!!

πρῶτο θέμα

liberland

wikipedia

m.strategic-culture

Ἄς ποῦμε λοιπὸν τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους.
Σερβία καὶ Κροατία ἀρνοῦνται νὰ ὑπερασπισθοῦν τὰ σύνορά τους, ἐφ΄ὅσον ὁ Soros  ἀπεφάσισε διαφορετικά.
Ἕνας τυχάρπαστος, ἀπὸ τὸ πουθενά, τύπος, ἱδρύει μικροκρατίδιον.
Τὸ ἵδρυμα τοῦ Soros, ἀλλὰ καὶ τὰ παγκόσμια, σιωνιστικῶς ἐλεγχόμενα μέσα μαζικῆς ἀποχαυνώσεως, προβάλλουν τὸ γεγονὸς σὰν κάτι …καταπληκτικό, ὑπέροχον, θαυμάσιον μὰ κυρίως …ἀδιαπραγμάτευτον.
Μήπως θέλετε νά συμπληρώσετε κάτι ἐσεῖς;

Φιλονόη

Υ.Γ. Καί τί στά κομμάτια ῥόλο θά παίξη ἡ «Ἡνωμένη Εὐρώπη» τους ἐάν τά κράτη κομματιασθοῦν; Μὰ μᾶς τὸ ἔχουν ἤδη πεῖ. Τὸν ῥόλο τῶν κεντρικῶν. Ἐκεῖ θὰ λαμβάνονται οἱ ἀποφάσεις καὶ ἐμεῖς ὅλοι θὰ σπεύδουμε νὰ τὶς ἐκτελέσουμε…!!!

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

10 thoughts on “Τὸ ἐπόμενον στάδιον λέγεται Μικροκρατίδια!!!

 1. ΠΟΙΟΙ … ΑΝΕΓΚΕΦΑΛΟΙ ΣΟΦΙΖΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Μ@Λ@ΚΙΙΕΣ ;

  ΕΛΕΟΣ … ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΝΑ ΒΛΕΠΕΤΕ … ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ .

  Η ΕΛΛΑΔΑ, … Ο ΕΛΛΗΝΑΣ, ΕΝΩΜΕΝΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑ .

  ΠΟΤΕ ΤΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΕΝ ΦΟΒΗΘΗΚΕ, ΟΥΤΕ ΥΠΕΚΥΨΕ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ , ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΣΕ ΈΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ .

  ΔΥΣΤΥΧΩΣ, ΑΛΛΑ Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΧΘΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο … ΙΔΙΟΣ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ .

  ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΤΟ 1922 ΚΑΙ ΤΟ 1945 … ΚΑΤΑΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟ ΑΛΗΘΕΣ .

  ΟΠΟΙΟΣ ΑΠΕΡΓΑΖΕΤΑΙ … ΣΕΝΑΡΙΑ … Μ@Λ@ΚΙΑΣ ΠΟΥ … ΠΡΟΣΓΕΙΩΝΟΥΝ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ … ΣΥΝΤΗΡΕΙ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙ ΤΗΝ ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΓΙΑ … ΔΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΠΟΝΗΡΟΥ ΛΟΓΟΥΣ .

  DR A

Leave a Reply