Λύσεις σοσιαλιστικὲς καὶ κατὰ τῆς …ἀξιοκρατίας!!!

Μετὰ τὴν «ἀπαγόρευση» τῆς ἀξιολογήσεως τῶν ὁδηγῶν ταξὶ ἀπὸ τοὺς πελάτες (τί ἔννοια ἔχει ὅταν ὁ ταρίφας ἔχει τριετῆ σύμβαση μέ τήν πλατφόρμα;) ἀναμένεται νέα νομοθετικὴ ῥύθμισις, ποὺ θὰ ἀπαγορεύῃ  τὰ ἀστέρια στὸ booking, τὴν ταινιοκριτικὴ στὸ Ἀθηνόραμα καὶ τὴν βαθμολογία τῶν ἑστιατορίων ἀπὸ τοὺς πελάτες.

πηγὴ

Μὲ τὴν βοήθεια μάλιστα τοῦ Γαβρόγλου, ἡ ἐπιλογὴ ξενοδοχείου καὶ ἑστιατορίου θὰ γίνεται πιὰ μὲ κλήρωση. Γιὰ νὰ βγοῦμε ἔξω, θὰ παίρνουμε τηλέφωνο κεντρικὴ κρατικὴ ὑπηρεσία, θὰ τοὺς λέμε σὲ ποιὰν περιοχὴ θέλουμε νὰ πᾶμε, θὰ κάνουν τὴν κλήρωση καὶ θὰ μᾶς κλείνουν τραπέζι…

Τέρμα οἱ ξεφτυλισμένοι ἀναταγωνισμοί.
Πελάτες σὲ ὅλους. Ὀμορφα καὶ σοσιαλιστικά.

Χαρούλα Χαλκιᾶ

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply