Δικαίωσις ἀπό ποίαν δικαιοσύνη;

Αὐτήν τῆς …παραγραφῆς;
Μήπως αὐτήν τῆς …διαπλοκῆς;
Ἤ μήπως αὐτήν τῆς …καθυστερήσεως;

Αὐτὸ θὰ τὸ ἀπαντήσετε ἐσεῖς ποὺ τὴν ἐμπιστεύεσθε ἀκόμη, στὸ σύνολόν της.
(Δὲν ἀναφέρομαι φυσικὰ στὶς ἐλάχιστες, φωτεινές, μὴ ἐξηρτημένες ἐξαιρέσεις της…!!! Οἱ κανόνες ἀπὸ τὶς ἐξαιρέσεις τους ἐπιβεβαιώνονται!!!)

Θυμᾶται μήπως κάποιος αὐτήν τήν ὑπόθεσιν πλαστογραφίας…;

Οἱ ἐργολάβοι τῆς χούντας εἶναι ἀκόμη ἐδῶ!!!

Ἔ λοιπόν, ἔκλεισε διὰ παντὸς μὲ πανηγυρικὲς ἀθῳώσεις τῶν κατηγορουμένων…!!!

πηγὴ

…ὡς εἴθισται σὲ ἕνα κράτος ὑπὸ τὸ κράτος τῶν τοκογλύφων!!!
Σιγὰ μὴν εἴχαμε «ἐνόχους»… Μόνον ἐργολάβουν ἀθῴους ἔχουμε, συμπλεομένους μὲ τὸ κατὰ περίπτωσιν σχῆμα τῶν ἐπιστατῶν-«κυβερνώντων». Ἡ ὑπόθεσις, ποὺ εἶχε φθάσῃ ἀπὸ καιροῦ στὰ δικαστήρια, ἔκλεισε διὰ παντός, ἐφ΄ ὅσον ἡ καθυστέρησις, ἀπὸ μόνη της, εἶναι προνόμιον τῶν …κρατικῶν λειτουργῶν, ὅταν κι ἐφ΄ ὅσον ἔτσι …πιστεύουν πὼς πρέπει νὰ κάνουν. Γιὰ λόγους …«ἰδεολογικούς», «συντεχνιακούς», «χαρτζηλικοτικούς» αὐτὰ ποὺ ὀφθαλμοφανῶς εἶναι ἀδικήματα, ὅταν δὲν …«πρέπει», ἢ τὰ …λησμονοῦν ἢ τὰ …παραγράφουν.

Κι ἔζησαν αὐτοὶ καλὰ κι ἐμεῖς …καλλίτερα!!!

Φιλονόη

Σημείωσις

Ὑπουργῶν τέκνα τρομοκράτες, ληστὲς τραπεζῶν, ὁπλοφόροι, ἐνασχολούμενοι μὲ ναρκωτικὰ (ἐμπόριον καὶ χρῆσις) καὶ ἐμπόριον ὅπλων…
Κυβερνητικοὶ παράγοντες ποὺ χαρακτηρίζονται ἀπὸ ἄλλους, πρώην κυβερνητικοὺς παράγοντες, ὡς πράκτορες, χρηματοδοτούμενοι ἀπὸ ξένες πρεσβεῖες…
Κυβερνητικὰ στελέχη μὲ πλαστογραφημένα πτυχία…
Διορισμός, προστασία καὶ κάλυψις τῶν πλαστογράφων, καθὼς καὶ τῶν σῦν αὐτῶν.
Συγγενεῖς ὑπουργῶν διορισμένοι σὲ γραφεῖα …ὑπουργῶν, ἀνίκανοι μέν, αἷμα τους δέ…
Διαπλεκόμενοι κάθε χρώματος καὶ κομματικῆς ταὐτότητος, ποὺ ἀναγνωρίζουν μὲν τὶς συνθῆκες διαπλοκῆς, ἀλλὰ τὶς …«ἀνέχονται» διότι ἔχουν κι αὐτοὶ «ῥάμματα γιὰ τὴν γούνα τους»…
Ἐξεταστικὲς ἐπιτροπὲς ποὺ συγκροτῶνται γιὰ νὰ …ἐξαφανίσουν διαρκῆ ἐγκλήματα…
Ἀσυλία σὲ κάθε ἔγκλημα τῶν ἐμπλεκομένων στὰ παραπάνω…
Καί, τελικῶς, «δικαιοσύνη» δύο μέτρων καὶ δύο σταθμῶν, ἀναλόγως τῆς χρησιμότητος τῶν ἐμπλεκομένων καί, πάντα, μὲ τὸ …ἀζημίωτον!!!

Ἡ ἐλπὶς ποὺ λέτε δὲν ἔφυγε…
…ἁπλῶς οὐδέποτε ἔφθασε…
…μὰ καὶ οὔτε θὰ φθάσῃ, ἐφ΄ ὅσον ἡ συμμορία εἶναι μία, τὰ προσωπεῖα της ἀλλάζουν κατὰ τὸ δοκοῦν καὶ ἅπαντες, ἀνεξαρτήτως «ἰδεολογικοῦ» μανδύα, παραμένουν ἀγαπημένα καὶ χαϊδεμένα παιδιὰ τῶν ἰδίων τοκογλύφων…

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply