Δικαιώματα Ἀμερικανῶν χωρὶς ὁπλοκατοχή!!!

Σὲ μίαν χώρα 325 ἑκατομμυρίων, ὅπου ἡ ὁπλοκατοχὴ εἶναι Συνταγματικὸ Δικαίωμα καὶ ὑπάρχουν περίπου 270-310 ἑκατομμύρια ὅπλα (ἕνα περίπου γιὰ κάθε πολίτη δηλαδή), εἶναι ἀπερίγραπτα δύσκολο νὰ μαγειρέψῃς «ἐπαναστάσεις», γιατὶ ἁπλᾶ οὐδέποτε θὰ ξέρῃς πῶς θὰ σοῦ καταλήξουν.
Ἄρα ὁ μόνος τρόπος «μαγειρέματος» εἶναι ὁ ἀφοπλισμὸς τῶν πολιτῶν.
Γι αὐτὸ καὶ μετὰ ἀπὸ κάθε «μακελειό» ἐπανέρχεται τὸ θέμα «Gun control»…

Σὰν Ἀμερικανὶς Ὑπήκοος Ὑποστηρίζω τὸ Συνταγματικό μου Δικαίωμα!

Ἐπίσης, γνωρίζοντας τοὺς Ἀμερικανοὺς συμπολίτες μου καλά, σᾶς λέω πὼς δὲν ὑπάρχει οὐδέποτε περίπτωσις νὰ παραδόσουν τὰ ὅπλα τους!!!

«I ask, Sir, what is the militia? It is the whole people. To disarm the people is the best and most effectual way to enslave them.»
George Mason
Co-author of the Second Amendment

liberty links

Χαρούλα Χαλκιᾶ

 

(Visited 105 times, 1 visits today)
Leave a Reply