Λυπούμεθα γιὰ τὸ κακὸ στὴν Καταλωνία ἀλλὰ μὲ …ἀληθεῖς φωτογραφίες…!!!

Ἄλλως τὲ ὑπάρχουν τόσες πολλές, ἀπὸ τὰ «ἔργα» Ῥαχόι, ποὺ εἶναι κρίμα νὰ καταπιανόμεθα μὲ ἄσχετες εἰκόνες. Ἔ; Τί λέτε;

Ἡ εἰκόνα αὐτή:

…ἐλήφθη τὸ 2012, στὰ ἐπεισόδια τῆς Ταῤῥαγόνα, πόλεως τῆς Καταλωνίας. Ἐπρόκειτο γιὰ 13χρονο τότε ἀγόρι, ποὺ σήμερα θὰ εἶναι, καλῶς ἐχόντων τῶν πραγμάτων, 17χρονο καί, θεωρητικῶς, ἐὰν δὲν ἔχῃ τρομοκρατηθῇ, θὰ πρωτοστατῇ στὰ ἐπεισόδια κατὰ τῶν δυνάμεων ἀσφαλείας τοῦ Ῥαχόι.

πηγὴ

Τώρα ὅμως, πρωτοστατοῦντος τοῦ «πρώτου θέματος» καὶ τοῦ «ποντικίου», τὴν βλέπουμε νὰ ξανα-κυκλοφορῇ, λὲς καὶ δὲν ἀρκοῦσαν οἱ εἰκόνες βίας ποὺ ἤδη ἔσπειραν οἱ ἰσπανικὲς δυνάμεις καταστολῆς.

Γιατί βρέ τόσο κόψιμο γιά τήν Καταλωνία;
Τόσο πολύ ἀνησυχοῦν γιά τήν ἡνωμένη τους ἑβραιώπη πιά; Τόσο πολύ θέλουν νά μᾶς ἀποσπάσουν τήν προσοχή ἀπό τά ἐδῶ γεγονότα; Τόσο καλό εἶναι πιά αὐτό τό μεροκάματο;

Δὲν πιστεύω νὰ τὸ ἔκαναν (φαντάζομαι) ἐπίτηδες… Ἐπάνω στὸν πόνο τους γιὰ τὸν πόνο τῶν Καταλανῶν, μᾶλλον ἀπεφάσισαν νὰ ὑπερβάλουν ὀλίγον τι…. Ἔτσι, γιὰ νὰ παραμένουμε ὑπέρ-ἐνημερωμένοι λέμε…!!!

Φιλονόη

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply