Γιὰ αὐτοὺς ποὺ «ἐτίμησαν τὴν στολή τους»…

Κυρίες καὶ  κύριοι…

Μόλις ἐνημερώθηκα ἀπὸ τὸ Ὑπασπιστήριο τοῦ ΓΕΕΦ ὅτι στὴν παρουσίαση τοῦ βιβλίου μου «Αὐτοὶ ποὺ τίμησαν τὴν στολή τους-Κύπρος 1974», ποὺ θὰ πραγματοποιηθῇ τὴν ἐρχομένη Τετάρτη 11 Ὀκτωβρίου 2017 καὶ ὥρα 18:30 (6:30 μ.μ.), στὴν εἴσοδο («φουαγιέ») τοῦ Δημαρχιακοῦ Μεγάρου Δήμου Στροβόλου, θὰ μᾶς τιμήσουν μὲ τὴν παρουσία τους, πέραν τῶν ἄλλων, καὶ ὁ κ. Ἀρχηγὸς τοῦ ΓΕΕΦ Ἀντιστράτηγος Ἠλίας Λεοντάρης, μετὰ τοῦ Ὑπασπιστοῦ του.

Αὐτὸ τὸ γεγονὸς θὰ εἶναι ἰδιαιτέρα τιμὴ γιὰ ἐμέναν, γιὰ τὸν Ἐκδοτικὸ Οἴκο, γιὰ τὸν Δῆμο ποὺ διοργανώνη τὸ γεγονὸς καί, ἐπάνω ἀπὸ ὅλους μας, γιὰ τοὺς τιμωμένους ἄνδρες τῆς ΕΛ.ΔΥ.Κ. καὶ τῆς Ε.Φ. ποὺ ἐτίμησαν τὴν στολή τους στὴν Κύπρο, τὸ «Μαῦρο Καλοκαίρι» τοῦ 1974.

Ἀναμένω, μὲ χαρά, κι ἄλλες σημαντικὲς παρουσίες.

Κωνσταντῖνος Δημητριάδης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply