Διότι ἡ Κύπρος ἔκειτο μακράν…

Τάδε ἔφη ὁ …«ἀγαπημένος» τοῦ Εὐταξία…
…ἀδύνατος καὶ λόγῳ ἀποστάσεως καὶ λόγῳ τῶν γνωστῶν τετελεσμένων γεγονότων…

(…ἐξηγώντας μας τὸ γιατὶ δὲν ἐπέτρεψε νὰ βοηθηθῇ στρατιωτικὰ ἡ Κύπρος τὸ 1974!)

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

(Visited 169 times, 1 visits today)
Leave a Reply