Χολέρα κάτω ἀπὸ ἕνα …ῥᾶσο!!!

Τὴν μνήμην τοῦ μαγαριστοῦ ἀρχιδομανδρίτου πατρὸς Δημητρίου ἀνασύρομεν σήμερον.

Χολέρα κάτω ἀπὸ ἕνα ...ῥᾶσο!!!2

Ὁ πάλαι ποτὲ Δαυΐδ Μπάλφουρ καὶ νῦν μήτρη τῆς χριστιανοσύνης, Δημητρούλα ἐξ Ἀγγλίας, πολλὰ προσέφερε τὸ 1940 ὡς ἐξομολόγα στὴν Βρεταννικὴ αὐτοκρατορία, ἐξομολογώντας τοὺς βασιλεῖς τῆς Ἑλλάδος καὶ ὅλην τὴν ὑψηλὴν κοινωνία τοῦ Κολωνακίου.

Πρακτόρισσα ἀπὸ τὶς ὁλίγες.
Ἀπέδειξε ὅμως πόση χολέρα κρύβεται κάτω ἀπὸ τὸ ῥᾶσο.

Χολέρα κάτω ἀπὸ ἕνα ...ῥᾶσο!!!1

Ἰκτῖνος Σταθόπουλος

εἰκόνα

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply