Ῥῶσσοι «χάκερς» …ἀνέβασαν τὸν Τρᾶμπ!!!

Ἔ, λοιπόν…
Ὁ Τρᾶμπ κέρδισε λόγῳ Ῥώσσων χάκερς, ποὺ κατέχουν τό, ἀπίστευτα ὑψηλὸ ποσοστό, τοῦ …0.0004 % στὸ Facebook, μὲ πλαστοὺς λογαριασμούς!

Καί, μὲ αὐτὸ τὸ 0,0004 % (θὲς μικροσκόπιο γιὰ νὰ βρῇς τὶ ἀκριβῶς σημαίνει αὐτό!)…
…ἄλλαξαν τὴν Ἀμερικανικὴ Κυβέρνηση….!!!
Δηλαδή, ἔπεισαν τοὺς ἄλλους 99,99996 % λογαριασμούς…!!!

Οἱ Ῥῶσσοι εἰσῆλθαν στὰ συστήματα τῆς χώρας, ποὺ ἐδημιούργησε τοὺς ὑπολογιστὲς IBM, κατέχει τὴν Apple, τὴν Google, τὴν Yahoo κλπ…
…καί, μὲ δικά τους τηλεοπτικὰ κανάλια, ἀλλὰ καὶ διαδικτυακὲς ἑταιρεῖες, μετέδιδαν τὶς εἰδήσεις σὲ ὅλον τὸν κόσμο…

Τὶ λὲς βρὲ παιδί μου…
Ὅλα αὐτὰ τὰ ἀνεκάλυψαν οἱ «δημοκρατικές» μυστικὲς ὑπηρεσίες χώρας, ποὺ ἔχουν ὅμως ἤδη κάνει οἱ ἴδιες …150 πραξικοπήματα καὶ ἐπεμβάσεις σὲ ἄλλες χῶρες…!!!

Βέργος Κωνσταντῖνος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *