Γενεὲς ἄγλωσσες στρέφουν τὴν πλάτη τους στὸ μέλλον τους

«Τὴν γλῶσσά μου ἐδωσαν ἑλληνική!»,

ἔλεγε ὁ Ἐλύτης!

Ὅμως βλέποντας τὸ πῶς τὴν καταντήσαμε, μποροῦμε νὰ λέμε πὼς περάσαμε ἀπὸ τὴν γλῶσσα τοῦ Ἐλύτου, στὴν γλῶσσα τοῦ ἀλήτου.

Ἕνα θλιβερὸ γεγονὸς στὴν χώρα μας, πού, προφανῶς, ὀφείλεται στὴν «ἀντιπαιδεία» ποὺ δημιουργοῦν σήμερα στὰ σχολεία καί, ἡ ὁποία, βασίζεται, σὲ μίαν «ἀμερικανική» προσέγγιση, ποὺ θέλει κι αὐτή, μὲ τὴν σειρά της, νὰ ἐδρεύῃ, στὴν «ἁπλότητα» ποὺ θὰ φέρνη ἄμεσο «ἀποτέλεσμα».
Δηλαδή… ἐπιδιώκεται μία γλῶσσα τεχνοκρατική, μὲ σκοπὸ νὰ ἑτοιμάζῃ «εἰδικευμένους» ἐργάτες γιὰ τὴν ἀγορὰ ἐργασίας.
Κι ἂς πέφτῃ τὸ συλλογικὸ ἐπίπεδον διαρκῶς χαμηλώτερα, δημιουργώντας ὁλοένα καὶ περισσότερα παιδιὰ τῆς «μετριότητος», πού, γαλουχημένα ἀπὸ τὰ ἀδιέξοδα στερεότυπα τῶν «προοδευτικῶν», στρέφουν τὴν πλάτη τους ὁριστικῶς στὸ μέλλον τους.

Παράλληλα ὅμως καλλιεργεῖται μία κοινωνικὴ συμπεριφορὰ κάπου ἀνάμεσα τῆς ἀναιδείας, τῆς ἀγνοίας καὶ τῆς μαγκιᾶς, ὡς κάτι …σημαντικό…
…ἔχοντας μάλιστα τὴν ἀπαίτηση νὰ τοὺς ἀκολουθήσῃ σύσσωμος ἡ ὑπόλοιπος κοινωνία στὸν δρόμο τους.

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 237 times, 1 visits today)
Leave a Reply