Ὑπὸ τὸ πρίσμα τοῦ ἐθνομηδενισμοῦ

«Τί τόν θέλουμε τόν στόλο
τό «Ἁβέρωφ», τό «Κιλκίς»;
Νὰ τὰ κάνουμε ἁλέτρια
νὰ ὀργώνουμε τὴ γῆς».

Ἅσμα λαϊκὸ ἐποχῆς, ποὺ περνοῦσε τὴν ἐθνομηδενιστικὴ γραμμὴ τοῦ ΚΚΕ τὴν δεκαετία τοῦ 1920.
Οἱ σημερινὲς κραυγὲς ἔχουν βαθειὲς ῥίζες στὸ παρελθόν…

Στὴν φωτογραφία ὁ Ἀβραὰμ Μπεναρόγια.
Οἱ ὑπόλοιποι: Σαμουὴλ Γιονά, Ἀβραὰμ Πέχνα, Ἀλμπέρτο Ἀρδίττι, Ἰσαὰκ Καρασσό, Χ. Μπενρουμπή, Φρᾶντς Τζουλάτι, Ζᾶκ Βεντούρα, Ἀλμπέρτο Κουριέλ, Ἀβραὰμ Λεβί, Φρᾶντς Πετρούσκα ἦσαν οἱ συνιδρυτὲς τοῦ ΣΕΚΕ τὸ 1918, ὑπὸ τὴν αὐστηρὴ ἐπιτήρηση τῶν πρακτόρων Ῥακόφσκυ καὶ Πάρβους.

Δρακᾶτος Ὄθων

(Visited 194 times, 1 visits today)
Leave a Reply