Ἵδρυσις Σ.Ε.Κ.Ε., προπομποῦ τοῦ Κ.Κ.Ε.

Σὰν σήμερα, τὸ 1918, ἔχουμε τὴν ἵδρυση τοῦ προπομποῦ τοῦ Κ.Κ.Ε..

Ἡ κίνησις αὐτή, ποὺ ἔγινε καὶ κομματικὸς πυρῆνας, ὀνομάσθηκε Σ.Ε.Κ.Ε. (Σοσιαλιστικὸ Ἐργατικὸ Κόμμα Ἑλλάδος) καί, ἀπὸ τὴν ἵδρυσή του ἀκόμη, ἀπέκτησε ἐπαναστατικὸ προσανατολισμό.
Τὸ κόμμα διεκύρηττε ἀνοικτὰ καὶ ὑερήφανα ὅτι παλεύει «διὰ τὴν ἀνατροπὴν τῆς διεθνοῦς κεφαλαιοκρατίας καὶ τὸν θρίαμβον τοῦ διεθνοῦς σοσιαλισμοῦ». Συνέχεια

Ὑπὸ τὸ πρίσμα τοῦ ἐθνομηδενισμοῦ

«Τί τόν θέλουμε τόν στόλο
τό «Ἁβέρωφ», τό «Κιλκίς»;
Νὰ τὰ κάνουμε ἁλέτρια
νὰ ὀργώνουμε τὴ γῆς».

Ἅσμα λαϊκὸ ἐποχῆς, ποὺ περνοῦσε τὴν ἐθνομηδενιστικὴ γραμμὴ τοῦ ΚΚΕ τὴν δεκαετία τοῦ 1920.
Οἱ σημερινὲς κραυγὲς ἔχουν βαθειὲς ῥίζες στὸ παρελθόν… Συνέχεια