Ὑβριστικὰ προκλητικὴ σαουδαραβικὴ πολυτέλεια

Μὲ ἀφορμὴ τὴν ἐκκαθάριση λογαριασμῶν καὶ τῶν φατριῶν τῆς βασιλικῆς οἰκογενίας στὴν Σαουδικὴ Ἀραβία…
…κάποιες σκέψεις μου καταθέτω γιὰ τὶς ὑπερβολές τους.

Πέραν ἀπὸ τὸ βασικο συμπέρασμα, πού, δυστυχῶς, φαίνεται νὰ ὁδηγοῦν τὴν περιοχὴ σὲ γενικὴ σύῤῥαξη, παγιδευμένοι στὴν διαμάχη κύρους καὶ συμφερόντων μὲ τὸ Ἰράν, ἔχει μεγάλο ἐνδιαφέρον νὰ μελετήσῃ κάποιος τὶς λεπτομέρειες ποὺ χαρακτηρίζουν τὶς συμπεριφορὲς αὐτῶν τῶν νεοπλούτων καὶ ἀλλαζονικῶν «γαλαζοαίιματων», μὲ τὶς κελεμπίες καὶ τὰ πετροδολλάρια.  Μὲ τὰ «λήαρ τζέτς», τὰ παλάτια, τὶς θαλαμηγοὺς καὶ τὰ πολυτελῆ αὐτοκίνητα.

Παγιδευμένοι ἐπὶ δεκαετίες στὴν καλοπέραση καὶ τὴν χλιδή, ξεπερνώντας τὰ ὄποια ὅρια ἰσοῤῥοπίας, κατέληξαν εὔκολα καὶ συχνὰ στὸ ἀπέραντο «καρακιτσαριό».

Τέτοια εἶναι καὶ ἡ περίπτωσις τοῦ πρίγκηπος Turki bin Mohammed, ποὺ φέρεται νὰ διέφυγε πρὸς τὸ Ἰράν, ἀναζητώντας πολιτικὸ ἄσυλο, γιὰ νὰ ἀποφύγῃ τὴν σύλληψή του.
Ὁ ἐν λόγῳ πρίγκηψ ἀπασχολοῦσε συχνὰ τὸν διεθνὴ τύπο μὲ τὶς προκλητικές του ἐνέργειες.
Ὅπως γιὰ παράδειγμα στὸ Λονδίνο, τὴν περασμένη χρονιά, ὅπου εὑρίσκετο σὲ διακοπές, κουβαλώντας μαζύ του, γιὰ τὶς μετακινήσεις του τέσσερα (4) ὑπέρ-πολυτελῆ αὐτοκίνητα!
Ἕνα ἑξάτροχο τζῆπ Mercedes G63, μίαν Bentley, μίαν Rolls Royce καὶ μίαν Lamborghini.
Ὅλα αὐτὰ τὰ ὀχήματα σταθμευμένα ἔξω ἀπὸ τὸ πολυτελὲς ξενοδοχεῖο ὅπου διέμενε.

Μόνον ποὺ τώρα φαίνεται νὰ ἔφθασε ἡ ὥρα τοῦ λογαριασμοῦ…

Θεοφανάκης Στέφανος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply