Δείγμα σοβαρῶν ἐθνῶν

Ἕνα Ἔθνος εἶναι τόσο σοβαρό, ὅσο ἡ ἐκτίμησις ποὺ τρέφει γιὰ τοὺς νεκρούς του.

British soldier …”known unto God”.

Μαλαμούλης Δημήτρης

(Visited 197 times, 1 visits today)
Leave a Reply