Θυσία γιὰ τὴν Ἐλευθερία…!!!

Ἀπὸ τὸν φίλο Πέτρο Ὀνησιφόρου

15 Νοεμβρίου 1967, μὲ διαταγὴ τῆς τότε πολιτικῆς ἡγεσίας ἡ Ἐθνικὴ Φρουρὰ ἐπιτίθεται καὶ καταλαμβάνει τὰ τουρκοκυπριακὰ χωριὰ Ἀγ. Θεόδωρος καὶ Κοφίνου, ὅπου Τοῦρκοι στασιαστὲς δημιούργησαν θύλακα καὶ παρενοχλοῦσαν μὲ πυροβολισμοὺς τὴν ὀδικὴ ἀρτηρία Λευκωσίας – Λεμεσοῦ.
Μοναδικὸς Ἕλλην νεκρὸς στὶς μάχες ὁ λοχόας κ/δ τῆς 32ΜΚ, Εὐμένιος Παναγιώτου.

Θυσία γιὰ τὴν Ἐλευθερία...!!!1

Μὲ μέριμνα τῶν ἐφέδρων καταδρομέων καὶ μὲ τεράστια συμβολὴ τῶν γύρω κοινοτήτων, κτίσθηκε τὸ μνημεῖο στὸν χῶρο τῆς θυσίας του, στὸ ὕψωμα 126.

Θυσία γιὰ τὴν Ἐλευθερία...!!!2

Φωτογραφία ἀπὸ τὴν πρώτη ἐκδήλωση (ἐθνικὸ μνημόσυνο καὶ ἀνεγέρσεως τοῦ μνημείου), τὸ 1993.
Ἀποκαλυπτήρια ἐτέλεσε ὁ τότε Ὑπουργὸς Ἀμύνης κ. Κώστας Ἠλιάδης.
Παρόντες, μεταξὺ ἄλλων, ἡ ἡγεσία τῆς Ἐθνικῆς Φρουρᾶς καὶ μεγάλη ἀντιπροσωπία ἀπὸ τὴν Διοίκηση Καταδρομῶν Κύπρου, μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὸν τότε Διοικητὴ συν/ρχη Ἰωάννῃ Κιουτσιούκη.

Αἰωνία ἡ Μνήμη σου Ἥρωα Καταδρομέα Εὐμένιε Παναγιώτου!!!

 

 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply