Ὥρα πραγματικῆς Ἀντιστάσεως… (ε)

…καὶ ἐπαναδομήσεως… Ἐκ θεμελίων… τῶν πάντων…
…γιὰ νὰ δικαιούμεθα νὰ αἰσθανόμεθα πολῖτες αὐτοῦ τοῦ κόσμου…
Πραγματικοὶ πολῖτες κι ὄχι κατὰ φαντασίαν…!!!

Πῶς; Συνειδητοποιώντας τὸ τὶ σημαίνει εὐθύνη καὶ ἀναλαμβάνοντας τὸ μερίδιον ποὺ μᾶς ἀναλογεῖ. Ὄχι ὅμως μόνον γιὰ τὰ κοινῶς ἀποδεκτά, μά, κυρίως, γιὰ ὅλα αὐτὰ ποὺ οὐδέποτε ἔχουμε σκεφθῇ. Ὁ κόσμος μας ἀνήκει στοὺς τολμηρούς, στοὺς ὀνειροδόμους καὶ στοὺς ἐλευθέρους…
…ὄχι στοὺς μιμητὲς καὶ στοὺς παπαγάλους… 

Ἡ διαφορά; Μεγάλη…

Ἀντίστασις λοιπόν… οὐσιαστική.
Ὁδηγός, σύντροφος καὶ σύμμαχος, σὲ αὐτὴν τὴν ὁπτική, ὁ φίλος Δημήτριος Δρούκας, ὁ ὁποῖος σήμερα μᾶς προτείνει τὸ πέμπτον βῆμα τῆς (πραγματικῆς) παθητικῆς ἀντιστάσεως.

Παθητικὴ ἀντίστασις, κίνησις πέμπτη:

«Ἀρνήσου τὴν ὀνειρομηχανικὴ τῆς ἐξουσίας. Οἱ σκλάβοι ὀνειρεύονται αὐτὰ ποὺ οἱ Ἐλεύθεροι πράττουν!!!»!!!

Δημήτριος Δρούκας

Δομοῦμε ἐμεῖς τὸν κόσμο μας! Μέσα μας!
Κτίζουμε αὐτὸν τὸν κόσμο, βῆμα τὸ βῆμα, λιθαράκι τὸ λιθαράκι. Μέσα μας!!!
Δὲν δανειζόμεθα καὶ δὲν παπαγαλίζουμε αὐτὰ ποὺ ἄλλοι μᾶς σερβίρουν.

Ὁ Κόσμος μας, γιὰ νὰ εἶναι ὑγειής, πρέπει νὰ εἶναι καὶ καθαρός. Καθαρὸς κόσμος σημαίνει φυσικὲς ἐπιλογὲς κι ὄχι ἐξαγορασμένες τακτικὲς καὶ ἐλεγχόμενες μάζες. Ὁ Κόσμος μας ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ Ἐλευθέρους Ἀνθρώπους, ποὺ θὰ πράξουν τὰ αὐτονόητα κι ὄχι ἀπὸ ἀκολούθους ποὺ θὰ χειραγωγοῦνται ἀναλόγως τῆς προπαγάνδας. Ὁ Κόσμος μας χρειάζεται δημιουργοὺς κι ὄχι μαϊμουδίζοντες μαζανθρώπους.

Φιλονόη

εἰκόνα

(Visited 128 times, 1 visits today)
Leave a Reply