Ξανά-«ζωντάνευσε» ἡ «Ἑπτάπολις…

Ἴσως νὰ μὴν θυμᾶστε περὶ τίνος πρόκειται…
Ἴσως καὶ γενικῶς νὰ μὴν ἔχετε ἰδέα γιὰ τὸ θέμα…
Εἴχαμε ἀναφερθῇ πρὸ ἐτῶν (3 Ἰανουαρίου 2014) μὲ ἀρκετὲς λεπτομέρειες στό, ἂς ποῦμε …«περίεργον» αὐτὸ μελλοντικὸ γεγονός.

Μά τί εἶναι αὐτή ἡ Ἑπτάπολις;

Ἕνα μελλοντικὸ γεγονός, ἀλλὰ ἴσως ὄχι καὶ τόσο.
Πρόεδρος καὶ ἐμπνευστής του φαίνεται νὰ εἶναι ὁ Παῦλος Πισσάνος ἀλλὰ εἶναι πολλοὶ ἀκόμη ποὺ ὑποστηρίζουν τὸ ἐν λόγῳ ἐγχείρημα. Ἐπὶ πλέον δὲ ὅλο αὐτὸ τελεῖ ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς UNESCO, κάτι ποὺ θὰ ἔπρεπε, γενικῶς καὶ εἰδικῶς, νὰ μᾶς θέτῃ σὲ συναγερμό.

Τί εἶναι αὐτό τό ἐγχείρημα;
Ἀκριβῶς δὲν γνωρίζω. Κάτι σὲ πνευματικὸ κέντρο θέλει νὰ φαίνεται… Κάτι μὲ πανεπιστημοσύνες θέλει λέει νὰ ἐμπλακῇ…
Κάτι μὲ ἕνα παγκόσμιο τόπο ἐπανελληνισμοῦ…
Ἠχηρὰ ὀνόματα πρωτοστατοῦν, τὸ στηρίζουν καὶ σπεύδουν νὰ ἀναζητήσουν χρηματοδοτήσεις καὶ ὅ,τι ἄλλο ἀπαιτεῖται, πρὸ κειμένου νὰ μετατραπῇ σὲ πρώτυπο σπουδῶν, σκέψεως καὶ ἑλληνικότητος.
Μάλιστα, ἐχθὲς εἰδικῶς ξεκίνησε σπουδαία ἡμερίς, μὲ θέμα τὴν γλῶσσα ἀλλὰ στὴν …μονοτονικὴ (ἀτονικὴ ὀρθότερα) ἐκδοχή της. (Πληροφορίες ἐδῶ)
Φαντάζομαι πὼς ἄλλο οἱ προθέσεις καὶ ἄλλο ἡ γλῶσσα. Ἔ;
(Τὸ θέμα τους ὅμως εἶναι ἡ γλῶσσα… ἀλλά…!!!)

Θὰ ἀπευθύνουν, λέει, χαιρετισμό, μεγάλοι καὶ τρανοὶ καὶ σπουδαίοι, ἀπὸ ὅλον τὸν κόσμο μας.

Ἄψογοι. Κι ἐκεῖνο τὸ Rotary, τὸ πολιτιστικὸ λέει, χαίρει μεγάλης καὶ διεθνοῦς ἐκτιμήσεως…
Ξέρετε…

Πάντως, γενικῶς, ἀρκετοὶ ἀπὸ τοὺς παρισταμένους (κι ὁμιλητές) στὴν ἡμέρίδα ἔχουν μεγάλες συμπάθειες σὲ στοὲς καὶ σὲ μασσωνικὲς παρεοῦλες, ὅπως φυσικὰ καὶ σὲ ῥοταριανοῦ τύπου πολιτιστικὲς δραστηριότητες.

εἰκόνα

Καὶ ἀρκετοὶ ἄλλοι ἐξ αὐτῶν ἔχουν …ἀνύπαρκτον ἀγάπη πρὸς τὴν γλῶσσα.
(Ἐρευνοῦμε προσεκτικὰ τὰ ἐπίσημα βιογραφικά τους κι ἀντιλαμβανόμεθα πὼς γιὰ αὐτοὺς ἡ γλῶσσα εἶναι ὅ,τι καὶ γιὰ ἐμᾶς οἱ …ἐξωγήινοι!!!)
Μὲ ἐλάχιστες μόνον ἀξιόλογες ἐξαιρέσεις, ποὺ πράγματι ἀγνοῶ τοὺς λόγους παρουσίας τους σὲ αὐτὸ τὸ δρώμενον, ἀπορῶ ἀκόμη περισσότερο γιὰ τὸ ποῦ ἀκριβῶς θέλουν νὰ ὁδηγήσουν τὸ θέμα τῆς γλώσσης οἱ (φερόμενοι ὡς) διοργανωτές. Πολὺ ἀπορῶ.
Εἰδικῶς δὲ ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ὁ φίλος Γεώργιος Παυλάκος μοῦ ἔστειλε τὴν γραπτὴ ἄρνησιν τοῦ κυρίου Κουνάδη, ποὺ ἐν ἀγνοίᾳ του τὸν εἶχαν ἐπίσης …χώση μέσα στοὺς ὁμιλητὲς καὶ στοὺς …χαιρετιστές.

Προωθοῦμε πρὸς ἐνημέρωση κάθε ἐνδιαφερομένου, τὴν Διάψευση τοῦ Ἀντιπροέδρου τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, Καθηγητοῦ Ἀντωνίου Κουνάδη.

*****

From: Antonios Kounadis

Sent: Thursday, November 16, 2017 12:41 PM

To: eva dan

Subject: Re: Fwd: 9o ΔΙΕΘΝΕΣ FORUM HUMANITAS

*****

Ὁ Ἀντιπρόεδρος τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, Καθηγητὴς Ἀντώνιος Κουνάδης, διαψεύδει τὴν συμμετοχή του στὸ 9ο ΔΙΕΘΝΕΣ FORUM HUMANITAS «Ἡ μοναδικότητα τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας» στὸ  Πολεμικὸ Μουσεῖο (19-20 Νοεμβρίου). Οὐδέποτε δήλωσε ὅτι θὰ συμμετάσχη καὶ μάλιστα μὲ χαιρετισμὸ στὴν ἐκδήλωση αὐτή, εἶναι δὲ ἰδιαίτερα ἐνοχλημένος ἀπὸ τὴν διαδικτυακὴ ἀνάρτηση (μετὰ φωτογραφίας) τοῦ Συλλόγου «ΟΛΥΜΠΟΣ», τὴν ὁποία θὰ πρέπει ἄμεσα να «κατεβάσετε».

Ἡ γραμματεὺς

Ι. Δώδη

Χμμ… Διάψευσις;

Ἐκτὸς ὅμως ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ πράγματι γνωρίζουν τὴν γλῶσσα ἀλλὰ δὲν ξέρω κατὰ πόσον γνωρίζουν τὸ ποῦ ἐμπλέκονται…
Ἐκτὸς ἐπίσης ἀπὸ τοὺς πολιτιστικοροταριανούς, μασσώνους δεληλωμένους καὶ λοιποὺς (ἀρκετὰ χρονοκαθυστερημένους θὰ ἔλεγα) ἐραστὲς τῆς γλώσσης…
…ἔχουμε κι ἕναν γνωστότατο …ἑπιχειρηματία ποὺ βιοπορίζεται καὶ μὲ βιβλία περὶ τῆς γλώσσης (ποὺ ἀπὸ μόνον του δὲν εἶναι ἀπολύτως κακό), ἀλλά, ὅλως …συμπτωματικῶς, εἶναι καὶ ἀδελφὸς ἑνὸς μεγάλου κωλοτούμπα ἑλλαδεμπόρου.

Ἕναν ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ πωλοῦν τὴν ἑλληνικὴ γραμματεία μὲ τὸ …κιλὸ καὶ γνωρίζουν, λέει, καλλίτερα ἀπὸ ἐμᾶς, τὴν γλῶσσα, τὴν ὁποίαν, λέει, προστατεύουν παντοιοτρόπως. Λέει…

Νά φωνάξουμε τόν φίλο μας Κωνσταντῖνο Ποταμιᾶνο γιά νά μᾶς ἐξηγήσῃ λεπτομερῶς τό πόσο πολύ, πράγματι, ἀγαποῦν ἤ ὄχι τήν γλῶσσα, τά ἀδέλφια …μπουμπούκου;
(Εἶναι κι ἄλλοι ἐκεῖ, γνωστοὶ καὶ ἄγνωστοι, ὅπως ὁ πατὴρ Πλεύρης, ἡ Ἀλτάνη, ὁ Ἀργυρόπουλος… Ἐλπίζω κι εὔχομαι νὰ μὴν …διαψεύσουν συντόμως!!!)

Μέσα στὴν σελίδα τους βλέπουμε καὶ χορηγούς.
Βλέπουμε ἐπίσης, μεταξὺ ἄλλων, ἀκόμη καὶ τρόπους …κέρδους!!!
Διότι, κατὰ τὴν ἐν λόγῳ σελίδα τὸ νόμισμα ἔχει δύο ὅψεις. Τὸ κέρδος (χρῆμα) καὶ τὶς γνώσεις.

Ναί… Ὡραία ἰδέα… Νὰ τὸ ἐφαρμόσουμε… Τί λέτε;

Ποιοί εἶναι ὅμως οἱ ἐμπνευστές ὅλου αὐτοῦ;
Διαβάσαμε στὶς πρῶτες ἐκδοχὲς τῆς σελίδος τους κάτι γιὰ τὴν UNESCO, ἀλλὰ ἐκεῖ τελείωναν ὅλα.
Πέντε (5) ἑκατομμύρια εὐρώπουλα ἀνέμεναν νὰ ἐπενδυθοῦν, ἔλεγαν. Κάτι ἀπαλλοτριώσεις, ποὺ δὲν ξέρουμε ἔως ποῦ ἔφθασαν καὶ κάτι δήμαρχοι ποὺ συμφωνοῦσαν.
Καί γιαί ἐγώ πιστεύω βαθειά μέσα μου πώς ὁ πραγματικός τους σκοπός εἶναι ἀπολύτως διάφορος αὐτοῦ πού εὐαγγελίζονται καί πώς ὅλο αὐτό τό σκηνικό δέν εἶναι κάτι λιγότερο ἤ περισσότερο ἀπό μίαν ἀκόμη ἐκδοχή (ἐναλλακτική) κάποιου νεοταξίτικου μορφώματος;
Καχύποπτη; Συνωμοσιολόγος;
Ἤ μήπως πάλι οἱ σκιές εἶναι περισσότερες ἀπό τό φῶς;

Ὑπό τήν αἰγίδα τῆς ΟΥΝΕΣΚΟ; Ἀπό πότε συνέβησαν αὐτά κι ἐγώ δέν τά γνώριζα;
Διότι ἡ ΟΥΝΕΣΚΟ εἶναι παιδάκι τοῦ ΟΗΕ. (Ἐκεῖ μέσα, στὶς σελίδες τους, εἶχα βρῇ καὶ κάποια πολὺ ἐνδιαφέροντα θέματα γιὰ τὸν …ἐλεγχο τοῦ νεροῦ!!!)
Δέν μέ πιστεύετε;
Γιὰ διαβᾶστε μὲ προσοχὴ αὐτό:

Πολὺς Δίας μᾶς ἔζωσε….

καὶ θὰ καταλάβετε περισσότερα.
Καὶ τέλος πάντων, γιὰ ὅσους πράγματι θέλουν νὰ μάθουν, ἡ ΟΥΝΕΣΚΟ δὲν χώνει τὰ μοῦτρα της σὲ θέματα ποὺ δὲν ἐξυπηρετοῦν τὰ παγκόσμια συμφέροντα καὶ δὴ τὰ …σιωνιστικὰ συμφέροντα….
…Καὶ γιὰ δωρἀκι, ἡ …«σύνοψις», ἀπὸ ἐδῶ. Μαζὺ μὲ τὸν …Ὄλυμπο!!!Μά τί εἶναι αὐτή ἡ Ἑπτάπολις;8
Κάτι σὲ …πράσινα κολοκυθάκια δὲν βρῆκα…

Μά τί εἶναι αὐτή ἡ Ἑπτάπολις;

Φιλονόη

 

 

 

 

(Visited 186 times, 1 visits today)
Leave a Reply