Ὥρα πληρωμῆς τῶν ἐξαγγελιῶν Τσίπρα κατὰ Τρᾶμπ

Ἡ κυβέρνησις Τσίμπλα/Κλαμμένου θὰ πληρώση πολὺ ἀκριβὰ τὴν ἀποστροφὴ τοῦ λόγου τοῦ Τρᾶμπ, στὴν κοινὴ συνέντευξη τύπου Τσίμπλα-Τρᾶμπ:

«Αὐτὸ ἔπρεπε νὰ τὸ γνωρίζω πρὶν ἀπὸ τὴν συνάντησή μου».

Ὅλα τὰ γεγονότα τῶν τελευταίων ἡμερῶν ἐκεῖ ὁδηγοῦν (ἔγκλησις-ἐγκάλεσις τοῦ Κλαμμένου ἀπὸ τὸν Ἀμερικανὸ πρέσβυ στὴν Ἀθήνα, σὲ σχέση μὲ τὴν ἀνάθεση τοῦ ἐκσυχρονισμοῦ τῶν F 16, καθὼς καὶ τὴν πλήρη ἀπέχθεια πλέον (κατ’ ἐντολήν;;; Ναί…!!!) τοῦ Ἀμερικανοῦ πρέσβεως-θιασώτου καὶ ὑποστηρικτοῦ τῆς ἑλληνικῆς κυβερνήσεως, ἔως πρὶν τὴν συνάντησή τους στὸν Λευκὸ Οἶκο, πρὸς τὴν κυβέρνηση τῶν τσιμπλοκλαμμένων. 

Ἐγκάλεσις καὶ ἐπίσκεψις τοῦ μπούλη-Κωστάκη στὴν ἀμερικανικὴ πρεσβεία στὴν Ἀθήνα πρὸ ἡμερῶν (σημείωσις: ὁ μπούλης χωρίζει, ἐντὸς ἡμερῶν καὶ ἔχει πολιτικὲς προεκτάσεις αὐτὸς ὁ χωρισμός… Συζητᾶμε πλέον γιὰ σκάνδαλο καραμανλικοῦ Κλαμμένου-Σαουδικῆς Ἀραβίας κλπ…)

Ὁ Πανούλης εἶναι γνωστὸ παιδὶ τοῦ συστήματος Ὀμπάμα καὶ τῆς ἀριστερᾶς C.I.A./Mossad, ποὺ προσπαθεῖ τώρα νὰ ξηλώσῃ ὁ Τρᾶμπ (Οἱ Η.Π.Α. εὑρίσκονται σὲ πολιτικὸ ἐμφύλιο ἐδῶ καὶ καιρό). Ὁ Τρᾶμπ θέλει νὰ βάλῃ τοὺς δικούς του (δεξιούς) καὶ δὲν πρόκειται ὁ ἀδαὴς κι ἄσχετος πολιτικὰ Τραμπάκουλας νὰ συγχωρήσῃ τὴν κοροϊδία ποὺ τοῦ ἐπεφύλαξαν οἱ Τσίμπλας/Κλαμμένος, ῥίχνοντάς του στάκτη στὰ μάτια, μὲ τὴν ἀναβάθμιση τῶν F 16 καί, μη γνωρίζοντας ὁ ἴδιος, ὅτι οἱ προαναφερόμενοι ἀνήκουν στὸ στρατόπεδον τῶν Ὀμπάμα-Κλίντον, μαζὺ μὲ τὸν ἀριστερὸ ὁβριὸ γαμβρὸ τοῦ Τρᾶμπ, τὸν Κόσνερ. Αὐτὸς ὁ Κόσνερ ἦταν ποὺ δὲν ἐνημέρωσε τὸν Τρᾶμπ, ἀποκρύπτοντάς του στὴν πραγματικότητα τὸ πολιτικὸ «ποιόν» καὶ τὸ παρελθὸν τῶν τσιμπλοκλαμμένων.  Ἀλλὰ ἐπίσης ἀπεκρύβη ἀπὸ τὸν Τρᾶμπ ἡ προηγειθήσα συνάντησις Τσίπλα, μὲ τὸν ἀριστερὸ δήμαρχο τοῦ Σικάγου. Αὐτὸν τὸν δήμαρχο (ἐπίσης πρῴην πράκτορα τῆς Mossad), ἦταν ποὺ ἐπεσκέφθη ὁ Τσίμπλας δυό ἡμέρες πρὸ τῆς συναντήσεώς του μὲ τὸν Τραμπάκουλα.
(Ὁ ὁποῖος Τρᾶμπ βεβαίως ξέρει μόνον ἀπὸ μπίζνες καὶ αὐτὸ κάνει ὅπου πηγαίνει, ἀλλὰ αὐτὸ τοῦ στοιχίζει πολιτικὰ καὶ γεωπολιτικά, μὲ τὰ ὅσα γίνονται ἐντὸς τῶν Η.Π.Α.)

Θά καταφέρη νά σώσῃ κι αὐτήν τήν φορά ἡ ἀριστερά C.I.A. καί ἡ Mossad τόν Κλαμμένο (καί, κατ’ ἐπέκτασιν, τὸν Τσίμπλα), πιέζοντας τούς βολευτές τῶν ὑπολοίπων ἀπό-κομμάτων νά κάνουν πίσω καί νά καταπιοῦν τό σκάνδαλο;;;
Χμμμ…. Χλωμό…
(Θὰ φανῆ ἄλλως τὲ ἐντὸς τῆς ἑβδομάδος…!)

Τὸ μόνον σίγουρο ποὺ ξέρουμε εἶναι πὼς οἱ ἀγύρτες τσιμπλοκλαμμένοι εἶναι ἕτοιμοι γιὰ τὰ πάντα καὶ διατεθειμένοι νὰ γίνουν βασιλικότεροι τοῦ βασίλέως, πρὸ κειμένου νὰ σώσουν τὰ πολιτικά τους τομάρια.

Ὁ Τρᾶμπ-άκουλους ὅμως…..;;;;;

Ἠπειρώτης Ἀετὸς.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Ὥρα πληρωμῆς τῶν ἐξαγγελιῶν Τσίπρα κατὰ Τρᾶμπ

  1. Nα γινουμε λιγο σοβαροί.Αφηστε τον θεατρίνο τσίμπλα και παρατηρήστε πως κινείται συστηματικά ο Κοτζιάς με τον Ερντογκαν.

Leave a Reply