Ξεπεσμὸς σὲ κάτι σὰν …ἐθνικὴ ἐπέτειο!!!

Σήμερα θὰ τιμήσουμε τὴν ἐπέτειο τῆς δολοφονίας Γρηγοροπούλου…

Συγκεντρώσεις, πορεῖες, στὸ κέντρο τῶν Ἀθηνῶν κλπ….
Κάτι σὰν Ἐθνικὴ Ἐπέτειο…
…ἢ μᾶλλον σὰν Ἐπέτειο Ἐθνικῆς Μνήμης…

Ἐεεε ὅτι δὲν κάναμε γιὰ τὸν Σιαλμά, τὸν Ἡλιάκη, τὸν Ἰσαὰκ τὸν Σολωμοῦ, τὸν Γιαλοψό, τὸν Βλαχάκο καὶ τὸν Καραθανάση… εἴπαμε νὰ τὸ κάνουμε μαζεμένο… γιὰ τὸν ἀδικοχαμένο μέν, ἀλλὰ τέλος πάντων, νεαρὸ Ἀλέξη Γρηγορόπουλο!

Ἡ κατάντια ἑνὸς Ἔθνους…

Ὁ ξεπεσμὸς μίας νεολαίας ποὺ κάποτε διεδήλωνε γιὰ τὴν Ἕνωσιν τῆς Κύπρου μὲ τὴν Ἑλλάδα…

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

(Visited 143 times, 1 visits today)
Leave a Reply