Ἱερὰ Ὑποχρέωσις ὁ ἐπαναπατρισμὸς τῶν ἀρχαιοτήτων μας

Μία πονεμένη Ἱστορία.
Μία Ἱστορία ποὺ δὲν εἶναι ἡ μοναδική…!!!

Ὅλα τὰ μουσεῖα τοῦ Κόσμου εἶναι γεμάτα ἀπὸ Ἑλληνικὰ γλυπτὰ καὶ ἀρχαία ἀντικείμενα (κτερίσματα, ὅπλα, πανοπλίες…) προϊὸν κλοπῆς, «νομίμου» καὶ παρανόμου!!!

Πρέπει νὰ μπῇ ἕνα τέλος σὲ ὅλα αὐτά!

Θὰ εἶχε μπῆ ἐὰν ἤμασταν κράτος!!!

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply