Λεφτὰ ναὶ μὲν ὑπάρχουν ἀλλά…

Ἀπὸ τὸν φίλο Χρῆστο Χαρῖτο:

Λεφτὰ ὑπάρχουν ἔλεγε ὁ λατρεμένος ΓΑΠ καὶ τοῦ τὰ χώνατε.

Ἡ Γερμανικὴ Στατιστικὴ Ὑπηρεσία ἀνεκοίνωσε ὅτι τὰ χρήματα ποὺ δαπανῶνται ἀπὸ τὸν προϋπολογισμὸ γιὰ νὰ περνοῦν ζωὴ καὶ κόττα οἱ «πρόσφυγες-μετανάστες» στὴν Γερμανία ἀνέρχονται ἐφέτος σὲ 9,23 δισεκατομμύρια εὑρῶ. Αὔξησις 73% σὲ σχέση μὲ πέρυσι!

Βάσει τῶν αἰτήσεων ἀσύλου, ἀντιστοιχοῦν ἄνω τῶν 1.000€ / αἰτοῦντα.

Στὴν Ἑλλάδα, ὁ ἄνεργος μὲ δύο (2) παιδιὰ παίρνει ἐπίδομα ἀπὸ τὸν ΟΑΕΔ 430€ γιὰ ἕνα χρόνο. Τὸ μόνο ἐπάγγελμα μὲ μέλλον στὴν Εὐρώπη εἶναι αὐτὸ τοῦ «πρόσφυγα» καὶ τοῦ ἀριστεροῦ ἀντιρατσιστοῦ μὲ ΜΚΟ.

Νὰ ξαναδοῦμε τὰ βιογραφικά μας ὅλοι…

(Visited 172 times, 1 visits today)
Leave a Reply