Ὥρα κατασχέσεων γιὰ τοὺς ὁπαδοὺς τοῦ Σῶῤῥα

Ἡ ὥρα τῶν κατασχέσεων γιὰ τοὺς ὁπαδοὺς τοῦ Σῶῤῥα ἔφθασε…

Φαίνεται πώς, παρὰ τὶς ἐπικλήσεις στὴν «συμπαντικὴ συνειδητότητα» καὶ στὸν Δία, ἦλθε ἡ ὥρα τῆς ἀληθείας καὶ τῶν κατασχέσεων γιὰ τοὺς «Ἕλληνες Αὐτόχθονες Ἰθαγενεῖς», ὀπαδοὺς τοῦ Σὠῤῥα!

Οἱ ὁποῖοι αὐτοὶ ὁπαδοί, ἀφοῦ ἐπείσθησαν ἢ ἐξηπατήθησαν γιὰ νὰ μὴν προχωρήσουν σὲ ῥυθμίσεις γιὰ τὰ χρέη τους, ἀλλὰ ἐπέλεξαν νὰ στέλνουν ἐξώδικα σὲ τράπεζες, ζητώντας νὰ διαγραφοῦν οἱ ὀφειλές τους, ἐπικαλούμενοι τὴν ἐξόφληση αὐτῶν τῶν χρεῶν ἀπὸ τὰ 600 δισεκατομμύρια ἀμερικανικὰ δολλάρια ποὺ διέθετε (!!!) ὁ «τρισεκατομμυριοῦχος» ἀρχηγός τους (!!!) ἤ, ἄλλως, ἀπὸ τὰ «καταπιστεύματα» ποὺ προέβλεπε, κατὰ τὴν ἄποψή τους, ἡ Συμφωνία τοῦ Μπρέτον Γοῦντς, τὰ ὁποῖα , πάντα κατ’ αὐτούς, ἀνέρχονται στὰ 115 τρισεκατομμύρια καί, συνεπῶς, ἐπίστεψαν πὼς ἀνήκουν σὲ αὐτοὺς τοὺς «Ἐκλεκτοὺς Ἰθαγενεῖς»!

Ὥσπου τελικῶς ἀπεδείχθη πὼς δὲν ἦσαν  παρὰ ἰθαγενεῖς τῆς ἑλληνικῆς ἀφελοῦς φύσεως, ποὺ ἐμαγεύθησαν ἀπὸ χάνδρες, μεγάλα λόγια καὶ φαντακτερὰ καθρεπτάκια…

Τώρα, σύμφωνα μὲ πληροφορίες ἀπὸ τραπεζικοὺς κύκλους, οὐδὲ ἕνα ἐξ αὐτῶν τῶν ἐξωδίκων -ὅπως ἦταν λογικό, φυσικὸ κι ἀναμενόμενον – ἔγινε δεκτό, μὲ ἀποτέλεσμα τὰ πιστωτικὰ αὐτὰ ἱδρύματα νὰ προχωροῦν σήμερα σὲ ἀναγκαστικὴ διαδικασία πλειστηριασμοῦ.

Αὐτὰ βλέπετε παθαίνουν οἱ ὀφειλέτες.
Καὶ εἰδικὰ αὐτὰ παθαίνουν οἱ ἀφελεῖς ὀφειλέτες.

Ἀλλά, βέβαια τὸ μεγάλο θέμα παραμένει ἡ πολυετὴς ἀδιαφορία τῶν θεσμικῶν Ἀρχῶν, γιὰ μίαν τόσο ἐξώφθαλμο, κακοστημένη, μὰ καὶ τόσο ἐπικίνδυνο γιὰ τὴν κοινωνικὴ συνοχή, κομπίνα.

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 109 times, 1 visits today)
Leave a Reply