Γιὰ τὴν τετραετία τοῦ ἀκατανόμαστου

Τετραετία γιὰ τὸν ἀνθέλληνα πρωθυπουργὸ σημαίνει ὁλοκλήρωση τῆς ἀτζέντας του, ποὺ περιλαμβάνει καὶ τὴν Μακεδονία.Δὲν φθάνει τὸ ὅτι ἀπεδόμησε ὁλόκληρη τὴν κοινωνία, κατέστρεψε τὴν παιδεία καὶ γέμισε τὴν Ἑλλάδα λαθρομετανάστες;

Ποὺ παίρνει τὰ σπίτα τῶν Ἑλλήνων καὶ τὰ δίνει σὲ ἐποίκους λαθρομετανάστες ποὺ ὀνομάζει πρόσφυγες ἀπὸ τὸ Μαρόκο, τὸ Ἀφγανιστὰν καὶ τήν Σομαλία,;

Πού φορολογεῖ τὶς Ἑλληνικὲς οἰκογένειες ἐνῷ δίνει ἐπιδόματα 2.000 € σὲ πακιστανούς;

Ποὺ ἔχει γεμίσει μὲ ἐνήλικες ἐγκληματίες τὰ σχολεῖα καὶ τοὺς βαπτίζει μαθητές;

Ποὺ βάζει τοὺς ἐλεεινοὺς καὶ τρισαθλίους ὑπουργούς του νὰ μᾶς λέν νὰ κάνουμε παιδιά μὲ τοὺς λαθρομετανάστες;

Εἶναι μόνο κοινὴ λογικὴ νὰ μὴν τὸν ἀφήσουμε νὰ ὁλοκληρώσῃ καὶ νὰ πεταχθῇ ὅπως τοῦ ἀξίζει στὰ ἀπόβλητα τῆς ἱστορίας καὶ τῶν ἐχθρῶν τοῦ ἀνθρωπίνου γένους.

Πατεράκης Ἀναστάσιος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply