Φασίστες ἐν ὄψει

Αὐτοί, αὐτοί, αὐτοὶ οἱ …φασίστες!!!

Αὐτοὶ εἶναι ὁ «στρατός» τοῦ ἐχθροῦ «ἐντὸς τῶν πυλῶν»…
Αὐτοὶ θὰ γίνουν οἱ νέοι γενίτσαροι, ποὺ μὲ τὴν πρώτη «εὐκαιρία» θὰ …καῖν (τὸ κάνουν ἤδη ἐδῶ καὶ χρόνια) καὶ θὰ σφάζουν ἀγκαλιασμένοι, δίπλα δίπλα, μαζὺ μὲ τὶς ὀρδὲς τῶν ἰσλαμιστῶν χρηματοδοτουμένων λαθρο-ἐποίκων, ἐσέναν, τὴν γυναῖκα σου, τὴν κόρη σου, τὸν υἱό σου, τὴν μάννα σου, πρὸ κειμένου νὰ ἐπιβάλουν τὴν «νέα τάξη» τῶν «ἀνοικτῶν συνόρων» καὶ τῆς «παγκοσμίου διακυβερνήσεως»…

Ὁ «στρατός» αὐτός, ἀπὸ πλευρᾶς «ἑλληνοφώνων» πρώην γηγενῶν (…) ἀποτελεῖται κατὰ πλειοψηφίαν ἀπὸ ἀνεύθυνα ἢ καὶ ἄχρηστα τομάρια καὶ πνευματικοὺς τεμπέληδες καὶ λοβοτομημένους, πρωτόγονα δίποδα, τὰ ὁποία νομίζουν (καὶ ἔτσι τοὺς ἔχουν βάλη στόν, μεγέθους ἐντόμου, ἐγκέφαλό τους, ὅτι τάχα «ἀνήκουν» κάπου καὶ τάχα «ὑπηρετοῦν ἀνώτερες ἀξίες», μισώντας τὰ ἴδια τους τὰ …ἄντερα (ναί, ἔτσι «λαϊκά», μὲ «α» στὸ «ἔντερα»), ἀλλὰ καὶ τὴν φυλή, ἐντὸς τῆς ὁποίας ἐγεννήθησαν.
Ἐνᾦ ἡ μειοψηφία ἀπὸ αὐτούς, τὰ «πρωτοπαλλήκαρα» καὶ οἱ «ἀρχηγοί» τους εἶναι μισθοδοτούμενοι καὶ ἄριστα ἐκπαιδευμένοι ἐπαγγελματίες πράκτορες τῶν ἑβραϊκῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν (ἐννοεῖται ὅ,τι «μέσα» εἶναι καὶ διάφορες παλαιόθεν «στοές» καὶ «λαγούμια» καὶ τὰ «ἐκλεκτά» μέλη της…)…
…αὐτοῦ τοῦ τόπου, ἀπὸ τὴν ἵδρυση τοῦ δῆθεν «κράτους» ἀμέσως μετὰ τὴν ἐπανάσταση τοῦ 1821 καί, κυρίως, μετὰ τὸν φόνο τοῦ Ἰωάννου Καποδίστρια.

Ἐὰν δὲν «καθαρίσῃ» καὶ δὲν «ξεπλυθῇ» ἀπολύτως ὁ τόπος ἀπὸ τοὺς παραπάνω καὶ τὰ ἀφεντικά τους (!), ὄχι μόνον δὲν ὑπάρχει περίπτωσις νὰ βελτιωθῇ στὸ παραμικρὸ ἡ κατάστασις καὶ νὰ βγοῦμε ἀπὸ τὴν αἰωνία αὐτὴν μορφὴ ὑποδουλώσεώς μας καὶ τὴν Κατοχή, ἀλλὰ θὰ σταματήσουμε ἀκόμη καὶ νὰ ὑπάρχουμε ὡς Ἔθνος!!!

Γνωρίζω πάρα πολὺ καλὰ ὅτι φασίστες ὑπάρχουν καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλην, τὴν δῆθεν «πατριωτική» πλευρά, μὲ τὴν διαφορὰ ὅμως πὼς ἡ ἀντίστοιχος πλειοψηφία ἐκείνων, ποὺ ἂν καὶ περιορισμένης ἀντιλήψεως ἐπίσης, πὼς τοὐλάχιστον ἀγωνίζονται «γιὰ τὴν Πατρίδα», ἐνᾦ καὶ ἐκείνους τοὺς ἐξαπατοῦν οἱ ἐπίσης μισθοφόροι «ἀρχηγοί» τους…

Ἁπλῶς ἡ «νέα ἐποχή» ἀπαιτεῖ στὶς ἡμέρες μας, ἡ «Δράσις» καὶ ὁ «Ῥόλος» νὰ εἶναι τῆς «ἀριστερᾶς»…
…ξέρετε, ἀπὸ τὸ γνωστὸ παραμῦθι «ἀριστερὰ – δεξιά» τῆς «δημοκρατίας» μας.

Κατάλαβες ἤ νά τό ἐπαναλάβω;

Τὸ τραγουδάκι «ἀφιερωμένο»:

Παραθέτω τὸ σχόλιο τίτλου φίλου γιὰ αὐτὴν τὴν φωτογραφία, ἀπὸ τὴν Ἀθήνα, τὴν 15η Φεβρουαρίου 2018:

«Ὁ ἐσωτερικὸς ἐχθρὸς ἔχει ξεσαλώση!
Γεμάτη ἡ Ἀθήνα μὲ τὰ βδελύγματά τους…!!!»

Πραξιτέλης Νότιος

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply