Λὲς καὶ ἤθελαν οἱ Θεσσαλονικεῖς τὸν Μπουτάρη

Ἔ ὄχι γιὰ …41.735 μπουταροψηφοφόρους νὰ κατηγοροῦμε ἕνα μὲ ἑνάμιση ἑκατομμύριο Θεσσαλονικεῖς…

~*-*~*-*~*-*~*-*~

Γιὰ νὰ ἐξηγούμεθα: Στὴν Θεσσαλονίκη διαβιοῦν μόνιμα περισσότεροι ἀπὸ ἕνα ἑκατομμύριο ἄνθρωποι σὲ δεκατέσσερεις Δήμους. Κάποιοι Δῆμοι ὅπως ὁ Δῆμος Καλαμαριᾶς-Κρήνης, ὁ Δῆμος Εὐόσμου (Ἐλευθέριο-Κορδελιό), ὁ Δῆμος Σταυρουπόλεως (Παύλου Μελᾶ) ἔχουν κοντὰ στοὺς 150.000 κατοίκους ὁ κάθε ἕνας. Μιλᾶμε γιὰ μεγάλους Δήμους πληθυσμιακὰ δηλαδή. Ὑπάρχουν κι ἄλλοι μὲ κοντὰ στὶς 100.000 κατοίκους γιὰ πληθυσμό, ὅπως ὁ Δῆμος Νεαπόλεως-Συκεῶν. Οἱ ὑπόλοιποι διαθέτουν κοντὰ στὶς 50.000 κατοίκους. Σαφῶς καὶ ὁ μεγαλύτερος εἶναι ὁ Δῆμος Θεσσαλονίκης (Τριανδρία) μὲ 350.000 κατοίκους καὶ μόνον μὲ …247.000 ἐγγεγραμμένους ψηφοφόρους στοὺς ἐκλογικοὺς καταλόγους τους!

Τί θέλω νά πῶ σέ ἐσᾶς πού μιλᾶτε γιά τήν Θεσσαλονίκη, ἐγκαλώντας μας ὅλους μας, συλλήβδην, γιὰ τὴν ἐπιλογή μας νὰ ψηφίσουμε Μπουτάρη!

Οὐδὲ ἕναν Μπουτάρη ψηφίσαμε!!!

Ὅταν λέτε Θεσσαλονίκη μιλᾶτε γιὰ μίαν πόλη ὅπου ὁ Μπουτάρης εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς 14 δημάρχους ποὺ ἐκλέγει ὁ κόσμος. Ὁ Μπουτάρης ἀφορᾶ στὸ 1/6 περίπου τῶν μονίμων κατοίκων τοῦ συνόλου καὶ στὸ 1/8 ὅσων κατοικοῦν στὸ κέντρο (μόνον) τῆς πόλεως.

Τὸ σάπιο καὶ διεφθαρμένο κομματικὸ σύστημα, ἐπέλεξε νὰ ὑποστηρίξῃ ἕναν ἄνθρωπο, τὸν ὁποῖο ἐγνώριζαν καλὰ τὸ τὶ καπνὸ φουμάρει καί ποῦ θὰ ὁδηγήση τὰ πράγματα.

Γιὰ νὰ καταλάβετε τὶ ἀκριβῶς συμβαίνει, ἂς δοῦμε μερικοὺς πραγματικοὺς ἀριθμούς, ἀπὸ τὶς δύο φορὲς ποὺ ἐξελέγη δήμαρχος:

  • Τὸ 2010 πῆρε 41.735 ψήφους!!!
  • Τὸ 2014 πῆρε 47.628 ψήφους!!!

Καὶ στὶς δύο ἐκλογές, τὸ σύνολο τῶν ἐγγεγραμμένων ψηφοφόρων στὸν Δῆμο Θεσσαλονίκης (Τριανδρία) ἦταν 247.000 ἄνθρωποι! Καταλάβατε; Μόνον τὸ 1/6 τῶν ψηφοφόρων ἑνὸς μόνον ἀπὸ τοὺς 14 Δήμους ἐψήφισαν Μπουτάρη!!!

Πολὺ περισσότερο, μόνον τὸ 1/27 τοῦ συνολικοῦ πληθυσμοῦ τῆς πόλεως ἐψήψισαν Μπουτάρη στὶς ἐκλογές!!!
Βλέπετε οἱ ὑπόλοιποι ἐψήφισαν κάποιους ἄλλους δημάρχους καὶ ὑποψηφίους δημάρχους!!!

Γράφω ὄλες αὐτὲς τὶς λεπτομέρειες, γιὰ νὰ κατανοήσῃ ὁ κάθε ἕνας ὅτι ὅταν μιλᾶμε γιὰ Θεσσαλονίκη, μιλᾶμε γιὰ περισσοτέρους ἀπὸ ἔνα ἑκατομμύριο ἀνθρώπους! Ἀπὸ αὐτούς, τὸν Μπουτάρη τὸν ἔκαμαν Δήμαρχο μὲ τὴν ψῆφο τους 41.735 ἄνθρωποι!

Καταλάβατε;

Ἀδαλῆς Γεώργιος

Υ.Γ.1. Πάντως τὸ κράτος πρέπει νὰ μεριμνήσῃ γιὰ τὴν ἀμέσο ψυχοθεραπεία τῶν 41.735 ψηφοφόρων τοῦ Μπουτάρη, ποὺ ἐνῶ ἐψήφισαν Δήμαρχο Θεσσαλονίκης (Τριανδρία) τοὺς βγῆκε Δήμαρχος …Σκοπίων!!!

Υ.Γ.2. Γιὰ τὸν ἄλλον, τὸν … συνήγορο τοῦ πολίτου, θὰ σᾶς γράψω κάποιαν ἅλλην φορά! Μὴν τοὺς ξυπνήσω …ὅλους μαζύ!!!

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *