Ψυχοπαθεῖς, ΑΝΤΙΦΑ μακελάρηδες

Ὁ νεαρὸς «μακελάρης» τῆς Florida, ἀρέσκετο στὸ νὰ βασανίζῃ καὶ νὰ σκοτώνῃ ζῷα.
Ἐρευνες τοῦ Behavioral sciences dept. τοῦ FBI, ἔχουν δείξη πὼς σὲ παιδιὰ ποὺ βασανίζουν καὶ σκοτώνουν ζῷα, εἶναι πολὺ αὐξημένες οἱ πιθανότητες νὰ καταλήξουν serial killers, ἢ μὲ παραβατικὴ συμπεριφορά, ἀργότερα στὴν ζωή τους.

Ὁ συγκεκριμένος ἠταν ἀναρχοκομμουνιστὴς καὶ φανατικὸς ὀπαδὸς τοῦ ANTIFA κινήματος τοῦ George Soros.

Ὁ συνδυασμὸς τῶν δύο, ψυχικὴ διαταραχὴ καὶ ὁ φανατισμὸς καὶ μῖσος κατὰ τοῦ ἀνθρώπου, ποὺ καλλιεργεῖται συστηματικὰ μέσα σὲ αὐτὰ τὰ κινήματα, εἶχαν τὴν πρόσφατο κατάληξη.

Βεβαία, στὰ ΜΜΕ, δὲν θὰ ἀκούσετε γιὰ τὴν ANTIFA δράση τοῦ μακελάρη μὲ τὸ AR15 παρὰ μόνον γιὰ τὴν ψυχική του κατάσταση, καθὼς καὶ τὴν ἀνάγκη περιορισμοῦ ἡ καὶ καταργήσεως τῆς ὁπλοφορίας.
Ὅμως, τὴν ὁπλοφορία τὴν χρειαζόμεθα γιὰ νὰ μποροῦμε νὰ ἀμυνθοῦμε ἀπέναντι σὲ αὐτὰ τὰ ἀποβράσματα τῆς κοινωνίας. 

Ἐμμανουὴλ Ζαμπέτας

Υ.Γ. Καὶ τώρα, ὅλες οἱ bleeding hearts, μπορεῖτε νὰ πέσετε νὰ μὲ φᾶτε… Κουτρούμπα, σὲ περιμένω…. χὲ χὲ χέ…

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply