Γιατί φορτωθήκαμε τόν ΕΝΦΙΑ;

Διαβάστε τό, πῶς μπῆκε (καὶ γιατί) ὁ ἀντισυνταγματικὸς ΕΝΦΙΑ.
Ἂς δοῦμε τὸ τὶ λέει τὸ Ἄρθρο 4, παράγραφος 2, τοῦ Μνημονίου 2010:

Λέει:

α) η Ελλάδα δεσμεύεται με ολόκληρη την κινητή και ακίνητη περιουσία της απέναντι στους Δανειστές της Συμβάσεως,
(β) δεν μπορεί να διασφαλίσει κάποιον άλλο δανειστή με ενέχυρο, υποθήκη ή άλλου είδους εγγύηση, ώστε να αποκτήσει εκείνος προτεραιότητα απέναντι σ’ αυτούς, και
(γ) όποια άλλη αξιοποίηση ή εκποίηση επιτρέπεται με βάση τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 4 της Συμβάσεως, θα είναι εις όφελος των Δανειστών.

Τὸ καταλάβαμε λοιπόν γιατί μπῆκε ὁ ΕΝΦΙΑ;
Ἤδη τὸ ὁμολογεῖ καὶ ὁ Ε. Βενιζέλος ἀπὸ τὸ βῆμα τῆς Βουλῆς, ὅπου εἶπε:

«Θέλω νὰ ῥωτήσω τὴν Βουλὴ ῥητορικὰ τὸ ἑξῆς: Γνωρίζουµε πόση εἶναι ἡ ἰδιωτική ἀκινήτη περιουσία σὲ ἀντικειµενικές ἀξίες; Δηλαδή, πόση εἶναι ἡ ἀξία πού ἔχουν αὐτήν τήν στιγμή οἱ Ἕλληνες, οἱ πολῖτες, τά νοικοκυριά, οἱ ἰδιωτικές ἐπιχειρήσεις;

Μὲ βάση τὶς ἀντικειµενικὲς τιµές, πόση εἶναι ἡ δεδηλωµένη στό Ε9 ἀξία τῶν ἰδιωτικῶν ἀκινήτων;

Μὲ βάση λοιπόν, τὰ στοιχεῖα τοῦ 2009, εἶναι 400 δισεκατοµμμύρια εὐρῶ!
Ἄρα, ὑπ’ αὐτὴν τὴν ἔννοια, ὁ ἰδιωτικὸς τοµέας ἔχει στὰ χέρια του µίαν περιουσία, ἡ ὁποία ὑπερκαλύπτει κατὰ πολὺ τὸ ὕψος τοῦ δηµοσίου χρέους.
Ἂν βάλουµε, µάλιστα καὶ τὴν ἀξία
τῆς θεωρητικῆς περιουσίας τῆς ΚΕΔ, ἔχουµε ἄνεση.»

Τὸ ἔντυπο Ε9 λοιπὸν εἶναι ἡ δήλωσις τοῦ ΕΝΦΙΑ.

Ὅμως… ὁ ΕΝΦΙΑ, ποὺ τότε ἦταν ΕΕΤΗΔΕ, ἔχει κριθῆ ὡς ἀντισυνταγματικὸς φόρος, σύμφωνα μὲ τὸ Ἄρθρο 78, παράγραφος 1, τοῦ Συντάγματος.

«Kανένας φόρος δεν επιβάλλεται ούτε εισπράττεται χωρίς τυπικό νόμο που καθορίζει το υποκείμενο της φορολογίας και το εισόδημα, το είδος της περιουσίας, τις δαπάνες και τις συναλλαγές ή τις κατηγορίες τους, στις οποίες αναφέρεται ο φόρος.»

Ἐὰν ὅμως εἶναι ἀντισυνταγματικός ὡς ΕΕΤΗΔΕ…
…εἶναι ποτέ δυνατόν νά εἶναι συνταγματικός ὡς ΕΝΦΙΑ;
Καί γιατί δέν ἐπιδιώκουν ὅσοι προσέφυγαν στήν δικαιοσύνη νά ὁλοκληρώσουν, τυπικά, τήν ἀντισυνταγματικότητά του;

…γιατί λοιπόν μᾶς ἐπανῆλθε ὡς ΕΝΦΙΑ τό χαράτσι; Γιά νά χαθοῦν τά …ἴχνη του;
Καί πότε θά τό καταλάβουμε;

Ξυπνᾶτε γ@μῶτο!!!

Σταματόπουλος Δημήτριος

(Visited 270 times, 1 visits today)
4 thoughts on “Γιατί φορτωθήκαμε τόν ΕΝΦΙΑ;

  1. Μία ακόμη πιθανή εξήγηση για τον ΕΝΦΙΑ: Στο Ισραήλ είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχει κανείς σπίτι δικό του. Επομένως, τώρα που -φανερά ή μη- επιδιώκεται η σύμπλευση των δύο χωρών, της δικής μας και του Ισραήλ, έπρεπε πρώτα-πρώτα να επιτευχθεί εξομοίωση των δύο λαών τουλάχιστον στο θέμα αυτό. Γιατί δηλαδή να νοιώθουνε οι Ισραηλινοί “κορόιδα”; Αμαρτία δεν είναι; Τι είμαστε δηλαδή εμείς να μπορούμε να έχουμε σπίτι ιδιόκτητο και αυτοί, κοτζάμ περιούσιοι, να βολοδέρνουνε στα νοικιασμένα διαμερισματάκια και στα κιμπούτζ; Για σκεφτείτε το λίγο και αυτό…

      • Συμπληρωματικώς και προς επίρρωση: Μόνο στην Ελλάδα υπάρχει ο ΕΝΦΙΑ. Σε όλες τις άλλες της Ευρώπης η πρώτη κατοικία εξαιρείται από τη φορολόγηση.

Leave a Reply