Θεοδώρου Παγκάλου τοῦ γηραιοτέρου…

Σὰν σήμερα, τὸ 1952, φεύγει ἀπὸ τὴν ζωὴ σὲ ἡλικία 74 ἐτῶν, ὁ Στρατηγὸς ἐν ἀποστρατείᾳ Θεόδωρος Πάγκαλος (παπποῦς τῆς γουρουνοκεφαλῆς τοῦ ΠΑΣΟΚ).

Μελετώντας τὴν Ἱστορία του τὸ μόνο θετικὸ ποὺ μπορῶ νὰ βρῶ ἦταν ἡ ἀνασύνταξις τῆς στρατιᾶς Ἕβρου, μετὰ τὴν Μικρασιατικὴ Καταστροφή, ἡ ὁποία ὑπῆρξε ἀναμφίβολα ἔργο δικί του καὶ μόνον. Ἡ ὕπαρξις τῆς Στρατιᾶς αὐτῆς, ἦταν ὡς διπλωματικὸ χαρτί, ἡ αἰτία ὥστε οἱ ὅροι τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάννης τὸ 1923, νὰ μὴν καταστοῦν τόσο δυσβάστακτοι γιὰ τὴν Ἑλλάδα. Ἦταν ἡ Στρατιὰ μὲ τὴν ὁποία ὁ Κεμὰλ δὲν ἐτόλμησε νὰ συγκρουσθῇ.

Στὰ ἀρνητικὰ τῆς πορείας του, ὁ πολιτικὸς καιροσκοπισμός του, ἡ ἀντιπάθειά του πρὸς τοὺς συμπολεμιστὲς τοῦ Πλαστήρα καὶ Κονδύλη, ἡ παράδοσις τοῦ Πρίγκηπος Ἀνδρέα στοὺς Ἀγγλους (στὴν οὐσία ἡ ἀπελευθέρωσίς του) πρὶν δικασθῇ γιὰ τὴν ἀπειθαρχεία του στὴν τελικὴ ἐπίθεση κατὰ τῆς Ἀγκύρας, τὸ 1921, ποὺ ἐστοίχισε τὴν νίκη στὸν Ἑλληνικὸ Στρατό, ἡ «φαιδρὴ δικτατορία» ποὺ ἐπέβαλε καὶ τέλος… ἡ ἔμπνευσίς του, μαζὺ μὲ τὸν Βουλπιώτη, γιὰ τὴν ἴδρυση τῶν Ταγμάτων Ἀσφαλείας στην Κατοχή.

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply