Δικτατορικὲς τακτικὲς χρησιμοποιοῦν τὰ «ἀναρχικά» τσιράκια τοῦ Soros

Ἰδοῦ οἱ ἀναρχοναζιστὲς καὶ πληρωμένοι ὁπαδοὶ τοῦ Σόρος (Νέα Τάξις Πραγμάτων).
Ἰδοῦ ἡ τακτική τους, ποὺ εὔκολα, παρατηρώντας την, συμπεραίνει κάποιος πὼς αὐτὰ τὰ ἄτομα ἀκολουθοῦν πιστὰ τὰ ἴχνη τοῦ Χίτλερ…

…ἤ, εὔκολα ἀντιλαμβάνεται κάποιος πὼς κι αὐτοὶ συμπεριφέρονται ἀκριβῶς ὅπως κατὰ τὴν Βουλγαρικὴ Κατοχὴ τοῦ 1942, ποὺ κάποιοι, δηλαδὴ ὁμοϊδεάτες τους, παρέδωσαν ὡς δῶρο στοὺς Βουλγάρους τὴν Ἀνατολικὴ Μακεδονία καὶ τὴν Θρᾴκη.

Συμπέρασμα:
δείχνουν φανερὰ πλέον πὼς περισσότερο ὁμοιάζουν σὰν ὁπαδοὶ τοῦ Χίτλερ, γαλουχημένοι μέσα σὲ μήτρα τοῦ Στάλιν, ἀλλὰ μὲ τὴν ἰδίαν ἀκριβῶς τακτικὴ τοῦ δικτατορισμοῦ τους!

Ἡ Μακεδονία εἶναι Ἑλλάς!

Ἀπαιτοῦμε:

  • Ἀνατροπὴ τῶν Μνημονίων καὶ τῆς Κατοχικῆς Βουλῆς τῶν Τριακοσίων!
  • Ὄχι στὴν Συνταγματικὴ Ἀναθεώρηση τοῦ Ὑπάρχοντος Πολιτικοῦ Κατοχικοῦ Συστήματος!
  • Λαϊκὴ Συντακτικὴ Ἐθνοσυνέλευση!

Προτείνουμε:

04 Μαρτίου 2018

Συγκέντρωσις στὸ Σύνταγμα.
Ὥρα: 14.00.

Διοργανωτὲς καὶ Ὁμιλητές:

Ὁ Ἐλληνικὸς λαός!

Σταματόπουλος Δημήτρης

Leave a Reply