Χαμένοι στὸ νὰ μεγιστοποιήσουμε τὴν …αὐτοκαταστροφή μας!!!

Κατὰ τὴν πεπατημένη, ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια στὴν Ἑλλάδα, δὲ κυττάζει ὁ κάθε ἕνας τὸ «σπίτι» του. Δὲν κυττᾶ τὸ πῶς θὰ τὸ βελτιώση, καλλιτερεύση, ὀμορφύνη, ἀναβαθμίση, διακοσμήση κοκ, ἀλλὰ ἡ μόνη τοῦ ἔννοια εἶναι τὸ τὶ κάνουν οἱ γείτονες καὶ πῶς θὰ φρενάρη καὶ θὰ διακόψη, ἢ καὶ θὰ καταστρέψη τελικά, κάθε τους προσπάθεια.
Κι ὅλα αὐτὰ κατηγορώντας, καταγγέλλοντας, καρφώνοντας, συκοφαντώντας χρησιμοποιώντας κάθε θεμιτὸ κι ἀθέμιτο τρόπο, μέσον καὶ ἐπιχείρημα καί, κυρίως ἀδιαφορώντας καὶ μὴ λογαριαζοντας διόλου τὸ κόστος καὶ τὴν χλεύη τῆς αὐτογελοιοποιήσεώς του…

Μία σχεδὸν διαλυμένη χώρα, μὲ κατοίκους ποὺ εἶναι ἕτοιμοι νὰ διαιρεθοῦν, νὰ χλευάσουν, νὰ ἀπαξιώσουν, νὰ μισήσουν καί, τελικά, νὰ ἀλληλοσκοτωθοῦν γιὰ ὁ,τιδήποτε. Ἀκόμη καὶ γιὰ τὴν μπάλα.

Τελικὰ εἴμαστε πανάξιοι τῆς Μοίρας μας. Ὄσο ἄσκημη κι ὄσο θλιβερὴ κι ἂν εἶναι…

Ἀθανασάκης Ἀπόστολος

(Visited 2,138 times, 1 visits today)
Leave a Reply