Χολυγουντιανὲς (μὴ …αὐθόρμητες) «ὀρθοπολιτικές» προπαγάνδες

«Ποιοί εἶναι πίσω ἀπό τήν προπαγάνδα τοῦ Χόλυ-Γοῦντ περί τῆς μίξεως τῶν φυλῶν;;;»!!!

Μὲ Ἀφορμὴ τὸ σύντομο ντοκιμαντὲρ τὸ ὁποῖο ἀφορᾶ στὸ «Χόλυ-γοῦντ» τὸ ὁποῖο ἐλέγχεται στὸ 100%  του ἀπὸ τοὺς Ἑβραίους (ὅπως Ἀκριβῶς καὶ οἱ ἴδιες οἱ ΗΠΑ…), ὁ θεατής που δὲν φορᾶ τὶς «παρῳπίδες» τῶν Σκοπίμων (ἐμφυτευμένων) ἑβραϊκῶν ἐφευρέσεων Ψευδο-ὅρων ὅπως «Ῥατσισμός» καὶ «πολιτικὴ ὀρθότης», μπορεῖ νὰ «ἑνώσῃ τὶς τελείες» καὶ νὰ πά;ρῃ μίαν μικρὴ μόνον «γεύση» ἀπὸ τὰ ὕπουλα σχέδια τῶν σιωνιστῶν, τῆς «Νέας Παγκοσμίου Τάξεως», γιὰ τὴν κατάργηση τῶν φυλῶν τοῦ Ἀνθρώπου καί, πρωτίστως γιὰ τὴν κατάργηση καὶ ἐξάλειψη τῆς λευκῆς φυλῆς…
….πρὸς χάριν δημιουργίας μίας νέας καὶ τεχνητῆς «καφετιᾶς» καὶ χωρὶς πατρίδος («ἀνοικτὰ σύνορα»…) ψευδ-φυλῆς, ἡ ὁποία ἀφ’ ἑνὸς δὲν θὰ ἔχη κάποια «ἐνοχλητικά» για τοὺς Ἑβραίους Σιωνιστὲς Χαρακτηριστικὰ καί, ἀφ’ ἑτέρου, θὰ εἶναι πολὺ πιὸ εὔκολα «διαχειρήσιμος»… καὶ φυσικὰ ἄκομη πρισσότερο δουλική, ἀπὸ ὅσο μέχρι σήμερα…

Πραξιτέλης Νότιος

 

 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply