Ἰδιωτική ἤ Δημοσία Ὕδροδότησις;

Κάθε συζήτησις γιὰ ἰδιωτικοποίηση τῆς ὑδρεύσεως θὰ ἔπρεπε νὰ τελειώνῃ μὲ δύο λέξεις: «σκάνδαλο Energa». Ὁ ἰδιώτης ἔχει ἐπανειλημμένα ἀποδείξει ὅτι μπορεῖ νὰ εἶναι ἀπείρως πιὸ φαῦλος καὶ πιὸ διεφθαρμένος ἀπὸ τὸ κράτος.

Τὸ φιλελέδικο ἐπιχείρημα περὶ ἀγωγῶν καὶ ἀποζημιώσεων, ποὺ θὰ ὑπεχρέωναν μίαν ἰδιωτικὴ ἑταιρεία νὰ εἶναι πιὸ προσεκτική, εἶναι γιὰ γέλια.
Ἡ πραγματικότης ἔχει ἀποδείξει ὅτι ὑπάρχουν ἀεριτζῆδες σαλταδόροι «ἐπιχειρηματίες» ποὺ ἁρπάζουν ὅ,τι προλάβουν καὶ μετὰ ἐξαφανίζονται.

Ἕνα ἄλλο παράδειγμα ἀποτυχίας τοῦ ἰδιωτικοῦ τομέως εἶναι οἱ παραχωρήσεις τῶν αὐτοκινητοδρόμων. Τὰ διόδια ποὺ χρεώνουν εἶναι τόσο ὑψηλὰ ποὺ στὴν οὐσία καταργοῦν τὴν πρόσβαση στὶς ἐθνικὲς ὁδούς.

Φυσικὰ ὁ φιλελὲς θὰ σοῦ πῆ ὅτι γιὰ τὶς δυσλειτουργίες αὐτὲς ὑπαίτιο εἶναι καὶ πάλι τὸ κράτος, ποὺ δὲν ἔκανε τὶς σωστὲς συμβάσεις, δεν προέβλεψε κλπ.
Οἱ γνωστὲς ἀσυναρτησίες.
Ἐὰν ἡ ἐπιχείρησις εἶναι δημοσία, φταίει τὸ κράτος. Ἐὰν εἶναι ἰδιωτικὴ πάλι φταίει τὸ κράτος. Μονὰ ζυγὰ δικά τους.

Ἐξοργισμένος Ἕλλην

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Ἰδιωτική ἤ Δημοσία Ὕδροδότησις;

  1. Μιλαμε πλέον για ολοκληρωμένη επιστροφή σε ενα πολυπολιτισμικό Μεσαίωνα. Οι αρχοντες και οι δούλοι.Δούλοι σε καθε επιπεδο.Εργασιας, διαβίωσης, παιδείας.

Leave a Reply