Γερμανο-βουλγαρικὴ γενοκτονία Ἑλλήνων ἀμάχων στὴν Κλεισούρα

Κλεισούρα, 5 Ἀπριλίου 1944

Στὶς 5 Ἀπριλίου τοῦ 1944, τὰ ἀνθρωπόμορφα τέρατα τῶν SS καὶ οἱ κομιτατζῆδες συνεργάτες τους, ἐσφαγίασαν κυριολεκτικὰ 280 ἀθῴους, κυρίως γυναικόπαιδα, στῆν Κλεισούρα, μὲ τὸν πιὸ εἰδεχθὸ καὶ ἀποτρόπαιο τρόπο.

Ὁ συνταγματάρχης τῶν SS Karl Schumers (Κᾶρλ Σύμερς) ἔδωσε ἐντολὴ γιὰ ἀνελέητη σφαγὴ τῶν γυναικοπαίδων ποὺ εἶχαν παραμείνη στὸ χωριό.

Ἀποτίοντας φόρο τιμῆς, κάθε χρόνο, οἱ Κλεισουριῶτες τιμοῦν τὴν μνήμη τῶν 280 δολοφονηθέντων, μὲ μίαν σεμνὴ τελετή.

Μεταξὺ τῶν θυμάτων:

9 βρέφη κάτω τοῦ ἑνὸς ἔτους

6 βρέφη μεταξὺ 1 καὶ 2 ἐτῶν

8 παιδιὰ μεταξὺ 2 καὶ 3 ἐτῶν

11 παιδιὰ μεταξὺ 3 καὶ 4 ἐτῶν καὶ

4 μεταξὺ 4 καὶ 5 ἐτῶν.

72 σφαγιασμένα παιδιὰ μικρότερα τῶν 15 ἐτῶν…

Ἡ ἀπάνθρωπος συμπεριφορά του εἶχε σὰν ἀποτέλεσμα ὁ πολιτικὸς ἐντεταλμένος τοῦ Γ΄ Ῥάιχ στὰ Βαλκάνια Herman Neubacher νὰ ὀνομάσῃ τὴν ἐπιχείρηση στὴν Κλεισούρα «λουτρὸ αἵματος» καὶ νὰ ἐπισημάνῃμὲ ὀργὴ πὼς οἱ φρικαλεότητες ποὺ διεπράχθησαν παρέβαιναν τὶς πάγιες διαταγὲς περὶ ἀντιποίνων…

Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὴν σφαγὴ τῆς Κλεισούρας, ποὺ ἀκόμη καὶ σήμερα γίνεται πεδίον διχαστικῆς καὶ ἐμφυλιοπολεμικὴς προπαγάνδας εἶναι πὼς ὁ Κάλτσεφ (Βούλγαρος κομιτατζής, ποὺ προσπαθοῦσε νὰ κάνῃ βουλγαρικὴ τὴν Δυτικὴ Μακεδονία) ἔκοψε τὰ γεννητικὰ ὄργανα τῶν Γερμανῶν, γιὰ νὰ τὰ βάλῃ στὸ στόμα του καὶ νὰ ἐξασφαλίσῃ τὴν ὀργὴ τῶν ναζὶ κατὰ τῶν Ἑλλήνων.

Διαβὰστε τὴν περιγραφὴ τοῦ Ἐμμανουὴλ Θ. Γρηγορίου, ἑνὸς ἱστορικοῦ καὶ συγγραφέως, μὲ ἔντονα ἀντικομμουνιστικὰ καὶ ἀντι-ΕΑΜικὰ συναισθήματα, στὸ βιβλίον του «τὸ βουλγαρικὸν ὄργιον αἵματος εἰς τὴν Δυτικὴν Μακεδονία, 1941-1944, Ἀθῆναι, τύποις: Πυρσοῦ», 1947, σελίδες 125-130.

Σπανὸς Πανορμίτης

 

(Visited 135 times, 1 visits today)
Leave a Reply