Χρήσιμα λογότυπα γιὰ τὶς τσάντες πολλαπλῶν χρήσεων

Ὄσο γιὰ τὶς τσάντες πολλαπλῶν χρήσεων… Μπορεῖτε νὰ κάνετε λογότυπο δικό σας!!!

Γιὰ παράδειγμα:

  1. Μὴ πληρώνετε ΕΝΦΙΑ, Ἄρθρο 78, παράγραφος 1 Συντάγματος.
    Διαβάστε το…!!!
  2. ΑΑΔΕ εἶναι μὴ νομικὴ προσωπικότης! Ἀνήκει στοὺς δανειστές! Εἶναι παράνομος!!!
  3. ΑΡΘΡΟ 14, ΠΑΡ. 1, Πρῶτο μνημόνιο: Παρέδωσαν τὴν Ἑλλάδα καὶ συνεχίζεται!!!
  4. Ὄχι στὴν Κάρτα τοῦ Πολίτου – Ἡ Ἐλευθερία εἶναι δῶρο Θεοῦ!

Καὶ πολλὰ ἄλλα… Ὅ,τι ἐσεῖς θέλετε!!! 

Εἶναι ἔνας ἀγῶνας τῆς ἀφυπνίσεως… Οὕτως ἢ ἄλλως εἶναι δικαίωμά μας τὸ νὰ κάνουμε ὅ,τι γουστάρουμε, δὲν χρειάζεται νὰ πληρώνουμε γιὰ μερικὰ λεπτὰ € καὶ ἐπὶ πλέον νὰ τοὺς διαφημίζουμε τὰ πολυκαταστήματά τους (σοῦπερ-μάρκετ).
Διαφημίζουμε καὶ μόνοι μας τὰ ἴδια μας χρήματα…!

Αὐτά, καὶ κάτι ἄλλο.

Ἐδῶ βγάζουν τὰ πετρέλαια οἱ κυβερνήσεις, καταστρέφοντας τὸ περιβάλλον καὶ ξαφνικὰ …νοιάζονται νὰ σώσουν τὸ περιβάλλον ἀπὸ τὶς πλαστικὲς σακκοῦλες…!!!
Ὑποκριτές!!!

Σταματόπουλος Δημήτριος

εἰκὼν

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply